Nu kommer dåen til Dragør

Et nedlagt hegn betyder dådyr i Kongelunden og på marker

Af Rasmus Mark Pedersen

Naturstyrelsen planlægger at fjerne det gamle militærhegn langs Kanalvej på Kalvebod Fælled.

Sker det, vil det medføre, at dåvildtbestanden, som nu opholder sig på fælleden, vil kunne sprede sig til Kongelunden og markerne på det sydlige Amager.

Formålet med fjernelsen af hegnet er at forbedre tilgængeligheden for cyklister og kørestolsbrugere, der nu er begrænset til enkelte låger.

Fjernelsen forventes også at forskønne området og øge biodiversiteten, da dåvildtet vil kunne græsse i Kongelundsskoven og skabe nye mikrohabitater.

Dyrevelfærden vil også forbedres, da dåvildtet får mulighed for at finde tørt leje og naturlig føde i Kongelunden – især i takt med at stigende vandmængder på grund af klimaforandringer skaber udfordringer.

Derudover vil besøgende på Amager få bedre muligheder for at opleve dåvildtet i naturen, meddeler Naturstyrelsen til Dragør Kommune.

Som ulemper ved fjernelsen nævnes risikoen for markskader på afgrøderne omkring Kongelunden og en øget fare for påkørsler. Naturstyrelsen anbefaler pga. faren for påkørsel yderligere hastighedsbegrænsninger på vejene i området, men det vides ikke om deres anbefaling vil blive fulgt.

Dragør og Tårnby Kommuner har mulighed for at afgive høringssvar, før Naturstyrelsen søger Miljøstyrelsen om tilladelse til at nedtage hegnet.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget støtter projektet på grund af fordelene, det skaber, for både biodiversitet og dyrevelfærd.

Dåvildt vil få bedre mulighed for at brede sig til blandt andet Dragør, hvis Naturstyrelsen får lov til at fjerne det gamle militærhegn på Kalvebod Fælled. Arkivfoto.
Dåvildt vil få bedre mulighed for at brede sig til blandt andet Dragør, hvis Naturstyrelsen får lov til at fjerne det gamle militærhegn på Kalvebod Fælled. Arkivfoto.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk