Vi har modtaget:

Ny fase i kamp for seniorbofællesskab

Det nylige afholdte borgermøde om seniorbofællesskaber var velbesøgt.

Der skal lyde en stor tak til borgere og politikere som mødte frem – og ligeledes tak til både Dragør Kommunes Ældreråd og Ældre Sagen i Dragør, som vi har indgået et konstruktivt samarbejde med, som vil blive fortsat i næste fase.

Dragør Nyt var også på banen. Avisens Rasmus Mark Pedersen fik taget fat i kraven på de deltagende politikere, som fik mange spørgsmål.

Et af udgangspunkterne for mødet var sammenbruddet i det statuspapir om by- og boligudvikling politikerne havde lovet efter et udvalgsarbejde i efteråret. Det faldt til jorden pga. uenighed.

Det resultat er vanskeligt – for ikke at sige uacceptabelt – at fordøje, og det er delvist baggrunden for at vi tre organisationer tog sagen i egen hånd, hvor første skridt var borgermødet.

Vi tager nu fat i anden fase, som kort blev skitseret på mødet.

Det drejer sig stadig om bebyggelse på en del af Engvejs-området – en mindre del (eller større del) med mulighed for udvikling.

Inden jeg nævner vores plan vil jeg gerne mane et par myter i jorden:

• Det blev nævnt, at vi kunne kigge på Sdr. Tangvej. Det har vi allerede gjort i flere omgange og i uoverskuelig fremtid er der ingen mulighed for at bygge seniorfællesskab der

• Ndr. Dragørvej blev også nævnt. Også det har vi undersøgt, men af en række grunde er det ikke en farbar vej.

• Det blev nævnt, at man kunne slå huse sammen og indrette sig. Ja, det kan man da, men det har bare ikke noget som helst med seniorbofællesskab at gøre, hvor der lægges vægt på at bo sammen i en større gruppe, have egen lejlighed eller hus men med særligt fællesskab omkring en atriumgård f. eks., fælles lokaler, hvor man laver aktiviteter sammen, hjælper hinanden og har et fælles værdigrundlag. (Læs mere om tankerne på Seniorbos hjemmeside.)

• Der kommer ingen udgifter for kommunen. Vi sørger selv for finansiering. Vi skal »bare« have jord.

• Vi er åbne over for andre områder. De er bare svære at finde på nuværende tidspunkt.

Det skal nævnes, at bofællesskaber er blevet en kæmpesucces. Ældre, raske mennesker og seniorer vil gerne bo sammen. Det afhjælper ensomhed og udskyder ofte behov for plejebolig eller plejehjem. Kørselsordninger, gæsteværelser og fælles aktiviteter bidrager også.

En model, som blev fremvist på mødet, var »Krebsehusene« i Esbjerg. Beliggenheden er ikke interessant, men konceptet er.

Tankerne om »Krebsehusene« blev fremlagt af Mikkel Wienberg på en konference om seniorbofællesskaber i marts. Han er chef for arkitektfirmaet Friis og Moltke.

Vi har indledt et samarbejde med Mikkel Wienberg, og har bedt ham om at lave en pjece eller folder baseret på omkring 30–40 lejligheder. Det er et koncept, der bruges flere steder i landet.

Den kommer i næste uge og efterfølgende vil SeniorBo fremlægge den for politikerne i kommunalbestyrelsen.

Vi ved, at der ikke kan bygges i øjeblikket på grund af valgløfter, men situationen ændrer sig hele tiden, og vi vil presse på for at få skabt grobund for enighed.

Det kan ikke være meningen, at fire partier må ende med »kan ikke lade sig gøre«. Det er borgerne ikke tjent med.

Næste fase skal forberedes nu. Det gør vi sammen med Ældre Sagen i Dragør og Dragør Kommunes Ældreråd samt en række borgere.

Vi skal have skabt et lille, smukt, bæredygtigt samfund til gavn for seniorer – men sandelig også for naboer og andre Dragør-borgere.

I nærmeste fremtid sætter vi også en facebook-side op, hvor man kan følge vores projekttanker, bidrage med kommentarer og stille spørgsmål.

Med venlig hilsen
Nina Nørgaard
Dragør SeniorBo

Vi modtager indlæg på redaktionen@dragoer-nyt.dk

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk