Ny leder på biblioteket

Leder af Dragør Musik- og Kulturskole, Jacob Honoré, har siden den 1. september tillige været konstitueret biblioteksleder. I en samtale med Dragør Nyt fortæller han om arbejdet

Af Birgit Buddegård

Det gav god mening, at han overtog i en periode, siger Jacob Honoré om konstitueringen som biblioteksleder, efter Henriette Ritz Kylmann forlod posten som biblioteksleder med udgangen af august. 

Der er nemlig en god synergi-effekt mellem de to kulturinstitutioner – biblioteket og musik- og kultur-skolen, der også rummer en drama- og billedskole.

Der har tidligere været et samarbejde mellem institutionerne, fortæller Jacob Honoré, der fulgte Henriette Ritz Kylmann de sidste tre uger af hendes ansættelse. Og de havde også forinden kørt et stærkt parløb, så han kendte meget til biblioteksverdenen i forvejen, konstaterer han.

Han er blevet ufatteligt godt modtaget, fortæller han. Bibliotekerne har med hans ord et fantastisk personale, der er meget aktive, og som det er en fornøjelse at følge. Der sker noget på bibliotekerne.

Leder af Dragør Musik- og Kulturskole Jacob Honoré er nu også blevet konstitueret biblioteks­leder. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Leder af Dragør Musik- og Kulturskole Jacob Honoré er nu også blevet konstitueret biblioteks­leder. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Men han havde nok ikke helt set i øjenene, at det ville betyde to fuldtidslederjobs med en arbejdsbyrde, der nu yderligere er vokset på grund af det netop indgåede budgetforlig.

Bibliotekslukning

Det indgåede budgetforlig betyder, at biblioteksfilialen i Hollænderhallen bliver lukket, således at biblioteket på Vestgrønningen bliver Drag-ørs eneste bibliotek.

Af budgetforliget fremgår, at denne placering ses som midlertidig, da det er forligsparternes ønske, at der arbejdes hen imod at etablere et nyt bibliotek, der har en tidssvarende bygning og rammer for biblioteksdrift.

Budgetbesparelsen er på 1,3 mio. kr. i 2023 stigende til 2 mio. kr. i overslagsårene 2024 til 2026.

Forligsparterne erkender, at hverken placeringen i Hollænderhallen eller på Vestgrønningen er optimale for moderne biblioteksdrift – herunder tilfredsstillende adgangsforhold for handicappede.

Arkivfoto: Thomas Mose.
Arkivfoto: Thomas Mose.

Usikker tid

Jacob Honoré er i gang med at finde besparelser og indkaldte derfor fredag morgen i sidste uge personalet til møde for at orientere om processen.

Personalet er naturligt nok usikre og ængstelige for fremtiden, og han vil arbejde på at finde den bedste løsning.

Der venter også en stor opgave med at lukke biblioteket i Hollænderhallen, fortæller Jacob Honoré.

Bogsamlingen fra Hollænderhallen kan ikke i sin helhed være på biblioteket på Vestgrønningen, så der skal foretages oprydning, registrering og findes plads til den overskydende del af bogsamlingen.

Jacob Honoré siger, at man ikke vil kunne nå at være ude af lokalerne i Hollænderhallen til nytår, men biblioteket vil desuagtet være lukket fra den 1. januar 2023.

Beslutningen om lukning vil desværre også betyde en nedskæring på aktiviteter, påpeger Jacob Honoré.

Mulighedernes hus – er ikke specifikt nævnt i budgetforliget, og Jacob Honoré vælger at se det som sat på pause. Han kalder selv huset for verdens mest fantastiske idé – et samlingsted for hele Dragør med bibliotek og kultur.

Kulturel bevidsthed

Jacob Honoré kan glæde sig over, at eleverne er vendt tilbage til musikskolen, der er på samme niveau nu, som før coronapandemien ramte. På drama- og billedskolen er der også fuld belægning, så der er oprettet et ekstrahold på begge skoler.

Biblioteker, litteratur, drama og musik er en del af det kulturliv, der er så vigtige i et samfund, lyder det fra Jacob Honoré, der brænder for at understøtte børns og unges kulturelle bevidsthed og dannelse. Han har intet mod computere, men de kan ikke tænke kreativt, smiler han, der gerne vil støtte den kreative tænkning.

Musikskolen arrangerer hele 35 koncerter om året i mange forskellige genrer.

Meget populære er blokvognskoncerterne, der finder sted på alle tre skoler. Torsdag den 3. november afholdes en klassisk koncert, og naturligvis kommer der også en jule-koncert.

BOGglad Dragør

Biblioteket gør en kæmpe indsats, siger han – også i skoler og daginstitutioner. Han fortæller om projektet BOGglad Dragør, hvor alle dagtilbud har fået en bogpakke med alt fra eventyrbøger, seriebøger og myldrebøger, så børnene vil have en fælles litterær referenceramme, når de begynder i skole – uanset hvilken daginstitution, de har været tilknyttet. Pakken er også fyldt med legeaktiviteter, hvor de blandt andet kommer ud og oplever Dragør.

Jacob Honoré fortæller også om litterære brætspil – der er et koncept, der skal give børn læselyst. Spillene er forfattet og udviklet af børnebibliotekar Amalie Bagge, Malin Lindeblad Kadijevic, der blandt andet er kendt som forfatteren til bøgerne om Sally og Charlie, samt af Tilde Hoppe Christensen, der er børne-kulturformidler hos Fredensborg Bibliotekerne.

De litterære brætspil er nu ude i hele Danmark – men det var i Drag-ør, man kom på idéen til dem.

Glad for biblioteker

Med et smil røber Jacob Honoré, at han er ordblind, og derfor sådan set altid har haft et ambivalent forhold til biblioteker. Han kunne lide at komme der, men havde jo af indlysende årsager nogle problemer.

»Har man før hørt om en ordblind biblioteksleder,« joker han og fortæller, at han, da han gik på konservatoriet, brugte »sindsygt meget tid« på deres bibliotek, men da han senere tog en lederud-dannelse, var der kommet hjælpemidler til, så teksterne blev læst op.

Jacob Honoré er stadig glad for at komme på biblioteket og glæder sig over samspillet mellem biblioteket, musikskolen og Dragørs skoler og daginstitutioner, der i fællesskab gør en stor indsats til gavn for børn og unges kreative udvikling.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk