Ifølge planen vil den nye lodsstation få et indbygget lodstårn af glas.
Ifølge planen vil den nye lodsstation få et indbygget lodstårn af glas.

Ny lodsstation på tegnebrættet

Lodserne fra DanPilot på Dragør Havn vil gerne have en helt ny lodsstation. Den gamle skal rives ned, og en ny skal opføres – blandt andet med et »lodstårn« af glas. Men et sådant byggeri kræver dispensation fra lokalplanen.

Der er tale om en større og mere lys lodsstation, som skal placeres ved det gamle færgebassin. I forvejen er Dragør Baadeværft blevet opført i nærheden, og nu vil lodserne altså også have en mere tidssvarende arbejdsplads. 

Den hidtidige bygning er et lavt rødmalet etplanstræhus, der ikke har store vinduer. Den nye lodsstation vil være præget af et moderne design med et »lodstårn« af glas i midten af bygningen, der vil tilføre ekstra dagslys og samtidig ventilere bygningens indre. 

Bygningen vil også have en førstesal under skråtaget med hvilerum og badefaciliteter, mens stueetagen er forbeholdt ophold og teknik.

Planen er ikke blot skabe en mere behagelig arbejdsplads for lodserne, men også at bidrage til en visuel forbindelse til omgivelserne med udsigt til Øresund og Øresundsbron fra store østvendte vinduer.

Men for at realisere projektet kræver det en dispensation fra Lokalplan 70, da bygningen foreslås drejet og også kommer til at være større, end den nuværende bygning er. 

Projektets placering og orientering vil følge havnens flugtlinjer og respektere områdets nuværende karakter, skriver forvaltningen i indstillingen til Klima-, By- og Erhvervsudvalget. 

Der har været foretaget en naboorientering blandt 62 personer, brugere og foreninger. Her har Lodsbåden 202’s Venner og Dragør Bådelaug svaret positivt på planerne, mens Dragør Sejlklub ikke har nogle bemærkninger. Lodsbåden 202’s venner angiver dog, at de høje, smalle vinduer, som er planlagt, virker malplacerede.

Dragør Bevaringsnævn er også blevet hørt, og her er svaret ikke så positivt. Der bliver udtrykt en vis bekymring over for det arkitektoniske udtryk, der afviger fra havnens traditionelle bygningsstil. 

Nævnet har påpeget et ønske om en dialog for at sikre, at nybyggeriet reflekterer både byens og lodseriets historie mere tydeligt.

Administrationens vurderer i øvrigt, at en dispensation er velbegrundet, idet den nye bygning placerer sig inden for det i lokalplanen udlagte byggefelt, og i øvrigt overholder planens flugtlinjer samt principper for materialevalg og højder. 

Klima-, By- og Erhvervsudvalget behandler forslaget i aften, onsdag den 8. november.

RMP

Den nuværende lodsstation (tv.) og Dragør Bådelaugs lokaler yderst på Dragør Havn. Foto: HAS.
Den nuværende lodsstation (tv.) og Dragør Bådelaugs lokaler yderst på Dragør Havn. Foto: HAS.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk