Ny ungdomsstrategi

I kølvandet på sammenlægningen af ungdomsskolen og kommunens ungdomsklubber til et »UngDragør« har der været behov for at udarbejde en ny strategi for den nysammensmeltede enhed.

Planen for den nye strategi er blevet opdelt i tre strategiske spor: »Alle i tale«, »Ingen alene – godt på vej« og »Rum til ungeliv og lyst til deltagelse«. Disse spor blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. september efter at have været sendt til kommentering hos berørte bestyrelser.

Under titlen »Vi skaber gode minder sammen« ligger visionen for UngDragør klar.

Planen i denne forbindelse er at sætte fokus på, at børn og unge skal have mulighed for at få indflydelse på aktiviteter og forløb. Derudover skal UngDragør facilitere meningsfulde og trygge fællesskaber, hvor gode relationer kan opstå. 

Målet er at skabe et miljø, hvor børn og unge får lyst til at deltage i udviklende aktiviteter og være en del af fællesskabet.

Lokalerne for UngDragør er beliggende på Elisenborg, Krudthuset og på ungdomsskolen. Hertil vil der blive skabt rum med yderligere sportsaktiviteter rundt omkring i kommunen. 

Som en konsekvens af sammenlægningen bliver ungdomsklubben Sølyst i Søvang lukket. 

UngDragørs tilbud spænder vidt – helt fra kreative aktiviteter såsom musik, teater og dans, til sport, friluftsliv og madlavning. Derudover er der lagt vægt på læring og herunder et fortsat samarbejde med Dragør Kommunes skoler som en del af den understøttende undervisning, og således fortsætter arbejdet med friluftsskole, udeskole og kulturkalender uberørt.

Planen er udarbejdet på baggrund af en bred inddragelsesproces, der inkluderede tilbagemeldinger fra skolernes fælles elevråd, Det Rådgivende Skoleorgan samt medarbejdere fra den tidligere ungdomsskole og Klub Dragør tilsat resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse sendt til forældre og børn fra 3. til 10. klasse via Aula.

Kommunalbestyrelsen forventes at beslutte endelig godkendelse af den nye strategi på torsdag.

RMP

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk