Vi har modtaget:

Nye affaldsbeholdere til Dragørs husstande

For nylig bragte regeringen en vejsidebombe til sprængning: Vi skal fra udgangen af 2022 til at sortere vores affald i ti »fraktioner«. Det er et vidtrækkende påbud med kort tidshorisont.

Hidtil har vi i Dragør haft en meget enkel, men ret uambitiøs affaldspolitik. Den har været dikteret af vores samarbejde med nabokommunerne omkring ARC – en enkelt beholder ud for hver husstand til blandet affald og en fælles genbrugsplads til alt det andet.

Grundidéen i hovedstadens affaldsplan har været forbrænding, og det har givet fjernvarme til et kæmpe område.  Men nye tider er på vej.

Hvordan skal vi kunne sortere i 10 fraktioner?

De to 2-kammerbeholdere samt to 1-kammerbeholder.
De to 2-kammerbeholdere samt to 1-kammerbeholder.

Se på billedet. Her har ARC visualiseret, hvordan det er muligt at sortere affald.

Fire affaldsbeholdere ud for hvert hus, hvor der er plads til to fraktioner i hver.  Det kommer til at fylde. Og jeg kan allerede mærke, hvordan beboerne i den gamle by river sig i håret af fortvivlelse.

Selv bor jeg i rækkehus, og det vil danne en meget uskøn indgang til matriklen.

Men det sidste ord er ikke sagt i denne sag.

En slankere fraktionering?

Regeringen har pålagt os at affaldssortere i ti fraktioner, og mange af os har oplevet det som besøgende i andre kommuner, hvor det er indført. De ti fraktioner kan håndteres.

Vi skal fortsat bruge genbrugspladsen til glas, pap, papir og farligt affald. Andet kan vi lave større indsamlingspladser til i nærområdet. Restaffaldet kan for visse fraktioners vedkommende blive maskinelt sorteret på et nye ARC-affaldsbehandlingsanlæg ved Valbyparken. Så realistisk set kan vi komme længere ned.

Men grundlæggende ændrer det ikke ved, at vi skal have plads til mindst to affaldscontainere på hver matrikel. Meget er fortsat uafklaret

Det er regeringens håndfaste udmelding, at kilde- og affaldshåndteringen skal være på plads i løbet af 2022.

De 10 affaldsfraktioner.
De 10 affaldsfraktioner.

Kommunens forvaltning planlægger sammen med ARC, hvordan den fremtidige affaldshåndtering skal designes. Det kommer senere til politisk beslutning.

Lige nu står vi måbende for enden af trappen og kigger op på alle de enkeltelementer, som skal løses.

Hvor mange fraktioner skal vi sortere i? Hvor mange skraldebiler skal vi have kørende, når de er designet til at køre med én fraktion hver? Hvor tit skal bøtterne tømmes, og hvad er frekvensen? Giver det øget trafik i kommunen? Hvor kan vi have fælles opsamlingspladser til bestemte fraktioner? Kan nogen anvise en plads? Hvordan skal beboere i de gamle byområder få plads til beholderne?

Men rolig. Sammen skal vi nok få en løsning på benene. Men det bliver ikke let, og vi skal alle lægge energi i løsningerne.

Udsæt planlægning

Hvis I står for at skulle tænke nyt omkring affaldsbeholdere i jeres hus, boligforening eller andet, så vent lige lidt. Det er en meget ny melding fra regeringen, og Dragør Kommune skal først til at finde løsninger i samarbejde med ARC i den kommende tid.

Én ting er dog sikkert – vi skal kildesortere meget mere, end vi er vant til. Så alle skal tage stilling til, hvordan det skal fungere.

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende tid have blikket stift rettet mod at finde de bedste løsninger. Det skal nok blive et samtaleemne over påskefrokosterne – som i år måske skal foregå via Teams eller Zoom.

God påske!

Med venlig hilsen
Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem for liste T – Tværpolitisk Forening
Medlem af Økonomiudvalget samt By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk