Nye pejlemærker for Enggården

Dragør Kommunalbestyrelse godkendte kort før sommeren nye pejlemærker for den videre udvikling af Omsorgscenteret Enggården – kommunens plejehjem. Pejlemærkerne er blevet til efter en længere proces, hvor der har været fokus på inddragelse af både beboere, pårørende, medarbejdere, ledere og politikere. 

Borgmester Kenneth Gøtterup er glad for, at politikerne i sin tid valgte at sætte gang i en proces for videreudvikling af det gode liv på Enggården.

»Initiativet udspringer af vores konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre og Konservative og sætter spot på, hvad det gode liv på Enggården anno 2023 er – for vi skal være i sync eller trit med, hvad som er vigtigt, når du ikke længere kan klare dig selv og har brug for at bo på plejehjem,« lyder det fra borgmesteren.

Også udvalgsformand Nicolaj Bertel Riber er glad for processen, hvor alle har kunnet deltage.

»Det handler om fælles værdier for Enggården. Og jeg er både stolt og glad for den proces, som har været tilrettelagt, hvor alle parter har været med – også beboere og deres pårørende,« fortæller Nicolaj Bertel Riber, der er formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. 

Tre pejlemærker

De nye pejlemærker skal fungere både som ledelsens kompas i det daglige fokus på Enggården samt i den løbende udvikling af tiltag.

De tre pejlemærker er hjemlighed, aktiviteter og det gode samarbejde med pårørende. 

Pejlemærket hjemlighed omhandler både imødekommenhed omkring de fysiske rammer og det at skabe gode relationer og fællesskaber med naboer og personale.

Pejlemærket aktiviteter skal styrke gode hverdagsstunder, der er vigtige for at få inspiration og livslyst i det daglige. Dette skal opnås igennem fællesskaber og små, stimulerende pauser i hverdagen.

Med det tredje pejlemærke, det gode samarbejde med pårørende, skal et samarbejde hvilende gensidig tillid skabe mellem pårørende og medarbejdere på Enggården, og dertil skal de pårørende støttes i rollen som nærtstående til et menneske i plejebolig.

Høringssvar

I maj måned var pejlemærkerne i høring, og både Ældrerådet samt Beboer- og Pårørenderådet på Enggården kom her med høringssvar. Deri blev blandt andet slået til lyd for, at der udarbejdes en aktivitets- og handleplan, som kan understøtte, at pejlemærkerne kommer til at virke i praksis og løbende vil være i fokus. 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget vil inden længe blive forelagt en sådan aktivitets- og handleplan.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk