Nyt ældreforum

Sagen sendt tilbage i udvalgsbehandling

En enig kommunalbestyrelse valgte torsdag den 27. april at sende beslutningen om at oprette et nyt ældreforum tilbage i behandling i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU).

Sagen havde ellers været på dagsordenen i SSAU til aprilmødet, hvor den blev sendte den videre til kommunalbestyrelsen uden anbefaling.

På kommunalbestyrelsesmødet fortalte SSAU-formand Nicolai Bertel Riber (A), at han mener, at sagen er kørt lidt skævt på grund af nogle misforståelser.

Når sagen nu er sendt tilbage i SSAU, vil Ældrerådet have hele maj måned til at udarbejde et høringssvar, som SSAU blandt andet vil kunne bruge som baggrund for en anbefaling til kommunalbestyrelsen.

Coronaforsinkelse

Idéen, der lægger grundlag for ældreforummet, stammer fra januar 2020, hvor SSAU godkendte et tillægsforslag fra Socialdemokratiet, om at der skulle laves et nyt rådgivende organ for at sikre den bedst mulige inddragelse og dialog på SSAU-området – i lighed med den rolle, som det Rådgivende Skoleorgan har inden for skoleområdet.

Da beskæftigelsesområdet varetages af Tårnby Kommune som en del af det forpligtende samarbejde, og socialområdet primært varetager myndighedsbehandlinger, vil det rådgivende organ således være begrænset til ældreområdet.

Efter en længere forsinkelse på grund af coronapandemien blev sagen genoptaget, efter at Ældrerådet i januar måned kom med en forespørgsel om status i behandlingen af sagen.

Brug for to råd?

Tanken er, at det nye ældreforum skal kunne give inputs på et tidligt stadie i sagsforberedelsen af større sager eller ved udvikling af ældreområdet. 

Ældreforummet skal efter planen sættes op som et såkaldt §17, stk. 4-udvalg med en række repræsentanter fra forskellige områder af ældreområdet. Der foreslås, at der skal udpeges repræsentanter fra Ældrerådet i Dragør, Ældre Sagen, Brugerrådet i Dragørs Aktivitetshus samt fra Beboer- og pårørenderådet på Enggården. Derudover skal to medlemmer af SSAU deltage i forummet.

Hvis ældreforummet etableres, foreslås det, at Ældrerådets to dialogmøder med SSAU sløjfes, på grund af den politiske repræsentation fra udvalget.

Ældreforummet vil hverken have beslutningskompetence eller høringsret på ældreområdet, da man med Ældrerådet allerede har sådan et organ. Forvaltningen påpeger, at der bør overvejes, om der i virkeligheden er brug for endnu et rådgivende organ på ældreområdet, og om de forskellige interessegrupper på området allerede er repræsenteret gennem det allerede eksisterende Ældreråd.

Samtidig gør forvaltningen opmærksom på, at der med to rådgivende organer på kan opstå overlap af de behandlede emner, og at dette kan skabe tvivl om, hvor problemstillingerne skal drøftes.

Det fremgår endnu ikke, hvornår sagen skal genbehandles i SSAU.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk