Vi har modtaget:

Nyt erhvervsområde i Dragør på bedding

Efter års arbejde er et større areal nu i høring. Det gælder for et areal mellem lufthavnen og Ndr. Dragørvej, lige vest for det nuværende erhvervsareal ved A. P. Møllers Allé.

Det drejer sig om et cirka 17 ha stort areal, som ministeriet har valgt at sætte i spil efter 20 års pres – nu kommer det endelig videre.

Høring af landsplandirektiv for arealer til erhverv skal være på plads den 1. november 2021 fra Dragør, jævnfør Bolig- og Planstyrelsens deadline for høringssvar.

Dansk Folkeparti vil stemme for, da det har været et udtalt ønske for os gennem årene.

Efter høringen og den efterfølgende lovændring vil der skulle laves en lokalplan for erhvervsarealet, samt et tillæg til kommuneplanen i foråret 2022.

Hvordan lokalplanen skal udformes, vil fremtiden vise, men mon ikke den vil ligne den eksisterende ved A. P. Møllers Allé.

Arealet er i dag i privateje på nær den lille Køje (vandhullet ved Ndr. Dragørvej), som er fredet. Det medfører, at arealet, som i dag bruges til landbrug, naturligvis kan fortsætte med det. Ingen ændringer.

Men mon ikke de løbende vil modtage købstilbud fra forskellige erhvervsudviklere.

Projektet har været længe undervejs, men alt godt kommer til den, som venter – og som formår at presse på igen og igen og varigt.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Kommunal chikane

Allan Karlsson retter med sit debatindlæg kritik af de nye regler for udeservering som han beskriver som chikane af...

Vi har modtaget: Nyt forbud mod reklamer i Dragør

Flemming Blød (L) debattere i dette indlæg de nye regler for udeservering, der bl.a. forbyder reklamer på parasoller.

Vi har modtaget: Caféerne kan bliver liggende

Morten Dreyer (O) forklarer i dette indlæg, hvilken betydning af en lokalplansændring har for cafeerne på Dragør Havn.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk