Vi har modtaget:

Nyt erhvervsområde i Dragør

Som udgangspunkt kan jeg godt forstå, at Dragør Kommune vil benytte sig af den mulighed, de har fået for at lave et stort nyt erhvervsområde og dermed skabe arbejdspladser og indtægter.

Jeg kan forstå, at kommunen allerede holder møder med den nye ejer, selvom de ikke har lavet retningslinjer for en kommende lokalplan.

Det er imidlertid den helt forkerte rækkefølge efter min mening. Det er kommunen, der skal definere, hvad de
og borgerne ønsker for området.

En køber er kun interesseret i at få udnyttet arealet optimalt med henblik på størst mulig profit. Det kan man jo ikke fortænke dem i, men kommunen og borgerne har andre interesser, som skal varetages – og det er os, som skal sætte rammerne for et nyt fremtidssikret erhvervsområde.

Fremtidens erhvervsområde

Jeg var i sin tid ophavsmand til det nuværende erhvervsområde på A. P. Møllers Allé.

Jeg havde fra starten visioner om at skabe et grønt og smukt erhvervsområde, med restriktive regler for udendørs arealer – herunder beplantning og så videre.

I al beskedenhed mener jeg, at det er lykkedes langt hen ad vejen. Men det er som bekendt 20 år siden, jeg startede dette, og i dag er det fuldt udbygget, og visionen er gennemført.

I dag stilles der langt højere krav fra lejere og ikke mindst samfundet til bæredygtig-
hed.

Dragør Kommune har nu en unik mulighed for at skabe fremtidens erhvervsområde, men det forudsætter, at vi tænker stort og langsigtet – og klart definerer, hvad målet er, og hvordan vi når det.

Kystvejen bør udvides

Infrastrukturen er fundamentet for succes, så det er det første, der skal beskrives.

Kystvejen bliver den primære forbindelse til det nye område. Kystvejen er i forvejen hårdt belastet – dels af borgere i Dragør, men så sandelig også fra de mange virksomheder, som bliver bygget på Kystvejen.

Så derfor bør Kystvejen udvides, og der bør skabes en kollektiv forbindelse mellem Dragør og lufthavnen.

Metroen får vi nok ikke, men vi kan lave en lille busbane til ubemandede elektriske køretøjer, der kører i pendulfart mellem lufthavnen og ud til nordenden af A. P. Møllers Allé. Her bør der etableres en stor parkeringsplads, hvor man kan parkere sin bil eller cykel og tage den kollektive transport.

Med de mange mennesker, der skal ansættes til dette nye område, giver det også mening for dem at kunne anvende den kollektive transport. Men det forudsætter, at de kan komme det sidste stykke fra metroen til Dragør.

Kystvejen bør videreføres nord om erhvervsområdet og Store Magleby og ende ud lige før tunnellen.

Hele erhvervsområdet kan nu betjenes fra bagsiden, så trafikken fjernes fra A. P Møllers Allé og Hartkornsvej, hvor vi har Dragørs største skole.

Eventuelt kan man lukke A. P Møllers Allé helt og lave et grønt område, der adskiller bolig- og erhvervsområdeområdet.

Lufthavnen ejer stort set al den jord, der skal bruges. De ejer selv en betragtelig del af det nye område, så det vil klæde dem at påtage sig at finansiere dette.

De bruger i forvejen milliarder på at udvide lufthavnen – og en god nabo kan man jo ikke sige, de er, eller har været. De har i årevis ikke overholdt støjkrav, de har ødelagt vores drikkevand, de fortsætter med at udlede store mængder urenset spildevand, og luftforureningen fra deres virksomhed påvirker i den grad deres naboer. Så mon ikke det er på tide, at de gør noget for deres naboer.

Bæredygtigt byggeri

Vi er en unik lille by, og selvfølgelig skal vi også have et unikt erhvervsområde.

Vi har muligheden for at vise omverdenen, hvad en lille by kan – men det forudsætter, at vi tænker stort, langsigtet og miljørigtigt.

30% af arealet bør udlægges til rekreative områder. Byggeprocenten må højst være 50% med en maks. højde på 8,5 meter, ligesom det nuværende byggeri.

Vi skal stille krav til byggestilen og sørge for, at der er en rød tråd igennem alle bygningerne.

Der skal stilles krav om bæredygtigt byggeri. 50% af byggeriet bør opføres af genbrugsmaterialer, og området skal være selvforsynende med energi – det vil sige jordvarme, solceller, opsamling af regnvand til genanvendelse og så videre.

Alle former for containere og affaldssortering bør integreres i bygningerne eller omkranses af grønne hække.

Hele området skal fremstå grønt, alle matrikler skal omkranses af grønne ensartede hække. Der skal plantes træer, der skærmer mod bygningerne, og der skal laves små oaser med bænke, hvor de mange medarbejdere kan indtage deres frokost eller lægge sig på en græsplæne.

Der bør laves en lille sø, som også tjener til opsamling at regnvand fra skybrud.

Området skal være så grønt og attraktivt, at almindelige borgere finder det attraktivt at gå en tur i området.

Detailsalg skal forbydes, således at det nye områdes mange brugere understøtter vores nuværende erhvervsdrivende i den gamle by.

Hvis vi gør os umage og gør noget særligt, så tiltrækker vi netop de virksomheder, som værdsætter Dragørs særlige miljø.

Med venlig hilsen 
Søren Hvalsø

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk