Eleverne bliver i det nye læringscenter budt på læring både analogt og digitalt. Foto: TorbenStender.
Eleverne bliver i det nye læringscenter budt på læring både analogt og digitalt. Foto: TorbenStender.
Borgmester Kenneth Gøtterup klipper den røde snor. Foto: TorbenStender.
Borgmester Kenneth Gøtterup klipper den røde snor. Foto: TorbenStender.

Nyt læringscenter

Faglokale til teknologiforståelse, fordybelse og innovative tankegang

Tirsdag den 30. januar var flere gæster, fagfolk og elever samlet på Nordstrandskolen for at indvie et spritnyt faglokale. 

Borgmester Kenneth Gøtterup klippede det røde bånd, og PLC-LAB blev officielt indviet med taler og stor begejstring – PLC står for skolens pædagogiske læringscenter.

I 2019 blev der fra politisk side bevilliget midler til at skabe et nyt faglokale på Nordstrandskolen. Tanken bag lokalet er at skabe en inspirerende ramme om styrkelsen af elevernes teknologiforståelse og samtidig at styrke deres mulighed for fordybelse og innovativ tankegang. 

Topmoderne udstyr

Teknologi og digitalisering er en uomgængelig del af nutidens verden og skal derfor også være en vigtig del af elevernes skolegang og dannelse. Elevene skal ikke alene lære at bruge og forstå dem, men også at forholde sig kritisk dertil. 

Det nye PLC-LAB er udstyret med topmoderne redskaber såsom robotter, programmeringsværktøjer, podcastudstyr og 3D-printere m.m. 

Rummet indeholder desuden også et såkaldt »skramlotek«, som er et værksted, hvor der kan bygges, samles, udforskes og eksperimenteres med diverse materialer. 

På Nordstrandskolen glæder man sig til at få glæde og gavn af det nye faglokale, hvor eleverne for at fremme de to nøglekomponenter i innovative processer, kreativivitet og problemløsning, både digitalt og analogt skal have lov til at eksperimentere og udforske. 

Podcast-rummet bliver straks taget i brug. Foto: TorbenStender.
Podcast-rummet bliver straks taget i brug. Foto: TorbenStender.
3D-printere. Foto: TorbenStender.
3D-printere. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk