Økoskab på havnen

By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) vedtog i onsdags, den 7. april, med opbakning fra Dansk Folkeparti, liste T og Venstre, at give tilladelse til opsætning af et »økoskab« på Dragør Havn. Tilladelsen er dog midlertidig, og ordningen skal evalueres om et år. Da der er tale om leje af et kommunalt areal, er sagen nu blevet overført Økonomiudvalget, som fastsætter de nærmere lejevilkår.

Socialdemokratiet og Konservative stemte imod forslaget.

Det Konservative medlem af BEPU, Kenneth Gøtterup, tilføjede deres begrundelse for at stemme imod forslaget i en protokoltilføjelse: »C-gruppen finder ikke, at sagen skal fremmes. En tilladelse vil kræve, at kommunalbestyrelsen drøfter det principielle i at lade private erhvervsdrivende have permanente bygninger på offentlige arealer. En sådan drøftelse har ikke fundet sted.«

Der er åbnet mulighed for etablering af et økoskab på Drag­ør Havn. Arkivfoto: TorbenStender.
Der er åbnet mulighed for etablering af et økoskab på Drag­ør Havn. Arkivfoto: TorbenStender.

Økoskabet

Et økoskab er en konstruktion med indbyggede skabe, der skal gøre salg af fødevarer – blandt andet fra lokale leverandører muligt. Fødevareprodukterne bringes til og afhentes fra de opstillede Økoskabe – en slags fremskudte salgs- og leveringscentraler.

Virksomheden bag konstruktionen har i deres ansøgning søgt om tilladelse til at opsætte seks økoskabe forskellige steder i Dragør Kommune i en prøveperiode på to år. Den midlertidige tilladelse til opsættelse af et enkelt økoskab – enten mellem Færgevej 13 og 14 eller mellem Færgevej 7 og 9 – er således en begrænset tilladelse.

Mod anbefalingen

Dragør Kommunes forvaltning anbefalede på baggrund på en lignende sag fra efteråret 2019, hvor virksomheden Nordic Infrastructure søgte om tilladelse til at opstille en række nærpakkebokse på kommunalt område, at give afslag på ansøgningen om at opstille de seks økoskabe.

Dengang i 2019 valgte BEPU at give afslag på ansøgningen af hensyn til det lokale erhvervsliv, idet en række butikker tjener penge på håndtering af pakker.

Forvaltningen vurderer, at henvendelsen fra firmaet Økoskabet grundlæggende er sammenlignelig med ansøgningen fra Nordic Infrastructure. Et aspekt vil derfor være, om der skal gives tilladelse til gratis eller næsten gratis at kunne levere eller afhente varer fra kommunale arealer i konkurrence med det lokale butiksliv, der betaler dækningsafgift osv. for deres butikker i eksempelvis bymidten.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk