Orlov fra kommunalbestyrelsen

Torsdag den 24. august godkendte kommunalbestyrelsen at fritage kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Blønd fra Sydamagerlisten fra sit kommunale hverv på grund af sygdom.

Ann Maquardsen, der er stedfortræder i Sydamagerlisten, vil indtræde kommunalbestyrelsen. 

Det er fortsat uklart, hvem der overtager Flemming Blønds plads i Økonomiudvalget samt i Klima-, By og Erhvervsudvalget.

Det fremgår ej heller, hvornår Flemming Blønd igen vil indtræde i kommunalbestyrelsen.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk