Vi har modtaget:

Parkeringskontrol i Dragør

Hvis vi skal have parkeringskontrol i Dragør, hvordan skal vi så gøre det?

Hvis vi vælger at indføre parkeringsafgifter og parkeringskontrol i Dragør Kommune, vil der også være en række politiske beslutninger om hvordan, som vi skal have klarlagt.

Arkivfoto: TorbenStender.
Arkivfoto: TorbenStender.

I Dragør har kommunalbestyrelsen besluttet at nedsætte et midlertidigt §17, stk. 4-udvalg om Infrastruktur, hvor parkeringskontrol er et af emnerne. Vi har i udvalget allerede indhentet en række oplysninger og erfaringer fra andre kommuner, som vi har fremlagt for By-, Erhvervs- og Planudvalget samt for kommunalbestyrelsen, som har bedt os arbejde videre.

De mange gode gæster til Dragør gamle by og havn giver problemer for byens beboere, når de selv skal parkere – det bør vi kunne løse.

Dragørs borgere ønsker fortsat at kunne korttidsparkere i nærheden af byens forretninger m.v. – det bør vi kunne løse.

De mange ulovlige parkeringer i den gamle by udgør blandt andet en risiko ved brand – det bør vi kunne løse.

Der er ønske om at kunne begrænse antallet af turistbusser, så den gamle by ikke overrendes af turistflokke – det bør vi kunne løse.

Men hvordan gør vi det til glæde for byens beboere og Dragørs borgere.

Hvordan gør vi det, så det ikke kommer til at koste noget for byens beboere eller for Dragørs borgere.

Med den nye udligningsreform fra 2020 kan betalingsparkering i Dragør blive en rigtig god forretning for kommunen, selv med en meget lille indsats for vores administration.

Men det må ikke være hovedformålet at tjene penge til kommunen, så hvis vi skal have parkeringskontrol, skal det primære formål være for at »adfærdsregulere«.

Vi kunne for eksempel:

 • lade første time være gratis for alle 
 • lave en times parkering om dagen på og omkring Konge-vejen og den gamle havn 
 • forbeholde parkering ud over første time ved stejlepladsen udelukkende for beboerne 
 • udstede beboerlicenser til brug for stejleparkeringen m.v. 
 • have parkeringsrestrik-tioner i en bufferzone omkring den gamle by 
 • udstede borgerlicenser til bufferzonen og færgehavnen m.v. 
 • udstede parkeringslicenser til gamle bys erhvervsdrivende 
 • udstede parkeringslicenser til folk med bådpladser 
 • opkræve f.eks. 8 kr. pr. times parkering i dagtimerne 
 • kun afsættes plads til et mindre antal turistbusser og opkræve en høj afgift, der samtidig giver adgang til museet 
 • fortsat have sommerparkering i lystbådehavnen fra 1. juni mod betaling 
 • indføre parkering om dagen i juli og august for badegæsterne på græsset fra Højvejen ned langs Wieders-vej. 

Hvad synes du?

Hvordan vil du foreslå, at vi arrangerer det, hvis vi skal have betalingsparkering i Dragør?

Har man andre gode idéer og kommentarer til parkeringsforholdene i Dragør Kommune, så må man meget gerne sende en e-mail til mig på lisbethla@dragoer.dk

Med venlig hilsen
Lisbeth Dam Larsen (A)
Formand for §17, stk. 4-udvalget om Infrastruktur og medlem af kommunalbestyrelsen

Hollænderhallen og de absurde planer

Blade af Dragørs historie (4) Læs mere

Referencefoto af et lignende varmepumpeanlæg med omtrent samme kapacitet som det, der skal bygges i Dragør. Foto: Rambøll.

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge Fem lokationer er blevet vraget, og en er blevet foretrukket i udbygningsplanerne for...

»Dragør Industriby« møder borgermodstand

Borgere og lokale partier rejser alvorlig protest mod planlagt storstilet erhvervsudvikling nær boligområder. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk