Vi har modtaget:

PFAS- og partikelforurening fra CPH

Det er ingen hemmelighed, at virksomheden Københavns Lufthavne A/S støj-, luft-, jord- og vandforurener Dragør og Tårnby uden nogen form for politisk indgriben.

Naboerne har med rette klaget over forureningen fra lufthavnen i årevis. Lufthavnen er Nordens største med over 25 mio. passagerer om året, og ifølge lufthavnens igangsatte udvidelsesplaner skal der nu skabes plads til 40 mio. passagerer årligt.

Ja, du læste rigtigt. Lufthavnen taler endda om »sikring« af en kapacitet på 60 mio. årlige passagerer i fremtiden, hvilket er mere end ti gange Danmarks befolkningstal – det er lige til at få åndenød over.

PFAS-forurening

I 2022 fik Dragør Kommunes borgmester Kenneth Gøtterup (C) mandat fra kommunalbestyrelsen til egenhændigt at forhandle med lufthavnens administrerende direktør angående PFAS-forureningen i Dragør.

Naboerne har dog efter årelang venten stadig ikke fået svar på, om Københavns Lufthavne A/S vil vedkende sig sit erstatningsansvar for den omfattende forurening eller ej.

Men nu viser en ny rapport, at Københavns Lufthavne A/S påstår, at lufthavnen ikke har et »objektivt ansvar« for den vidtfavnende PFAS-forurening af drikkevandet, jorden, vandløbene og havvandet i Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

Her er lufthavnens egen vurdering af sit eget ansvar:

»CPH vurderer, at CPH har overholdt gældende lovgivning, herunder miljøregler og miljøgodkendelser for anvendelse af PFAS, og CPH har stoppet anvendelsen, før der blev meddelt et nationalt forbud mod PFAS. CPH vurderer videre, at der ikke foreligger objektivt ansvar.« Fra indsatsrapport for PFAS i og omkring Københavns Lufthavn (CPH), side 4, den 1. maj 2024.

Lufthavnen forsøger dermed at frikende sig selv for sit erstatningsansvar, selvom der indenfor miljøret er et økonomisk princip om, at det er forureneren, der skal betale for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Lufthavnen vil altså ikke frivilligt vedkende sig sit erstatningsansvar, og det er på trods af, at Københavns Lufthavne A/S omsatte for intet mindre end fire mia. kr. sidste år.

Den træge kommunale forvaltningsproces og lufthavnens ansvarsforflygtigelse resulterer i, at den eksisterende PFAS-forurening fortløbende spreder sig over lange afstande i vores miljø og natur hver eneste dag.

Partikelforurening

Aarhus Universitets Nationale Center for Miljø og Energi har foretaget nye målinger, der viser, at Københavns Lufthavne A/S er den største kilde til ultrafine partikler i området omkring lufthavnen.

Ifølge universitetets nyudgivne rapport »Måling af partikelforureningen omkring Københavns Lufthavn i Kastrup« er lufthavnen ansvarlig for 55–74% af antallet af de ultrafine partikler tæt på lufthavnen nord, vest og syd for lufthavnen – og helt op til 89% ved et målepunkt øst for lufthavnen.

I visse områder af Dragør og Tårnby er luftforureningen knap tre gange højere, end den internationale sundhedsorganisation WHO’s grænseværdi for høj partikelforurening, hvilket er dybt foruroligende.

Københavns Lufthavn er en af de mest bynære lufthavne i Europa. De ultrafine partikler fra flytrafikken drysser ned i boligkvartererne og skolegårdene i nærheden af lufthavnen, og de ansatte på rådhusene i Dragør og Tårnby har lugtet og smagt udstødningsluften fra jetmotorerne, især på fugtige dage med lavtryk.

Indånding af partikler, især de ultrafine, kan give kroniske lungesygdomme såsom astma, KOL og kræft – men det kan også resultere i hjerte-kar-sygdomme såsom åreforkalkning og blodpropper i hjertet og hjernen.

Det er naboerne, voksne såvel som børn, der betaler prisen for, at lufthavnen udvides til dobbelt kapacitet.

Støjforurening

Den 25. april 2024 blev der afholdt rejsegilde for det nye 60.000 m2 store terminalområde i Københavns Lufthavn. Dragør Kommunes borgmester Kenneth Gøtterup holdt en tale, hvori han udtrykte sin glæde over lufthavnens succes efter nogle hårde år med coronapandemi, hvor alt stod stille:

»Som nabo til lufthavnen er jeg glad for den udvikling, lufthavnen er i gang med. Og jeg er rigtig glad for, at passagertallet er på vej op. Det betyder meget for os som nabokommuner.« (Dragør Nyt nr. 18, side 12, den 1. maj 2024).

I 2001 var Kenneth Gøtterup som forælder og næstformand i forældrebestyrelsen, drivende kraft i at få lukket børnehaven Løvegården i Store Magleby tæt på Dragør Rådhus og lufthavnens startbane. Institutionen blev lukket, fordi børnenes helbred ifølge embedslægen blev påvirket af støjforureningen fra lufthavnen både indendørs og udendørs.

Efter borgmesterkæden er landet på skuldrene af den konservative borgmester, så har piben dog fået en helt anden lyd.

Det viser meget godt, hvordan mange toppolitikere forholder sig til lufthavnens rolle som forurener på Amager.

Folkesundhed

Det er vist på høje tid, at administrationen og politikerne på Dragør Rådhus og Tårnby Rådhus i fællesskab begynder at varetage folkesundheden, miljøet og de påvirkede naboers interesser – fremfor konstant at føje den storforurenende virksomhed Københavns Lufthavne A/S i et og alt.

Der er brug for, at lokalpolitikerne på tværs af partikulører træder i karakter, og sætter skrappe grænser for den daglige forurening, som vi naboer er udsat for.

Er der mon nogle folkevalgte derude, der ser med alvor på forureningen, og som vil gøre noget aktivt?

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Inde bag trådhegnet udvides lufthavnens kapacitet. Foto: Kenneth Olsen.
Inde bag trådhegnet udvides lufthavnens kapacitet. Foto: Kenneth Olsen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk