Gregers Gjersøe instruerer eleverne på Kongelundsfortet. Foto: TorbenStender.
Gregers Gjersøe instruerer eleverne på Kongelundsfortet. Foto: TorbenStender.

Polarskolen

Fra Sydpolen til Dragør

Af Ida Elva, UngDragør

Gregers Gjersøe er, med sin kammerat, den første dansker til at udforske Sydpolen. 

Sammen med skolerne fra Dragør Kommune og UngDragør ønsker han at gøre børn og unge klogere på polarregionerne, skabe øget klimabevidsthed og styrke børns trivsel. 

Fra Sydpolen til klasselokalet

For 10. år i træk tog 7.-klasseeleverne fra Dragør Kommune på en tværfaglig rejse, da de i halvanden uge skulle lære om Grønland, Færøerne og Arktis.

Eleverne havde fået inkorporeret læringsmateriale, der vedrører polarregionerne, i alle deres fag.

Polarskolen er ikke bare en hvilken som helst forening – det er en rejse mod nedbrydning af fordomme på tværs af regioner, samhørighed og større klimabevidsthed.

Man bliver stærkt præget af hinanden, og det er derfor et tiltag, der giver eleverne en dyb forståelse for klimaet, rigsfællesskabets samarbejde og hinanden – og eleverne ser ud til at tage rigtig godt imod det, ifølge Gregers Gjersøe.

Polarskolen som uddannelsesfrontløber

På Polarskolens egen hjemmeside forklares missionen med den ud fra citatet: »Viden skaber forståelse.« Dét, der adskiller Gregers Gjersøes undervisning fra enhver andens, er hans erfaring og oplevelser med polarregionerne.

Friluftsvejleder fra UngDragør, Kay Weiss, udtaler om forløbet: »Det er super autentisk, eftersom Gregers har gået Grønland igennem, og været på Sydpolen. Han kan vise billeder af alle de ting, som han refererer til i aktiviteterne. Det er en oplevelse, han deler.«

Gennem undervisning, foredrag og aktivitetsdage søger Polarskolen at undgå fordomme og stereotype holdninger om grønlændere og færinger. Og gennem informering om Grønlands og Færøernes moderne samfund forebygges der også mod tribal stigmatisering.

Vejen mod klimabevidsthed

Gennem de 10 års samarbejde med Polarskolen har klimaforandringerne manifesteret sig i undervisningsmaterialet løbende. I takt med at klimaet har udviklet sig, er programmet blevet optimeret og tilpasset aktualiteterne.

Global opvarmning og polar smeltning er eksempler på problemstillinger, som eleverne skal tage stilling til. Dette har en væsentlig betydning for de kommende generationer og bliver derfor inkorporeret i elevernes undervisningsmateriale, som eleverne senere testes i, gennem blandt andet »Kahoot«-quizzer og »multiple choice«-prøver.

Der konkurreres i holdopgaver. Foto: TorbenStender.
Der konkurreres i holdopgaver. Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.

Ambition om samarbejde og team building

Den sidste aktivitetsdag på årets udgave af Polarskolen blev afholdt torsdag den 25. januar, hvor eleverne skulle anvende deres nye viden om polarregionerne i praksis.

På dagen blev eleverne trukket igennem otte forskellige aktiviteter, der skulle vise, hvilke udfordringer man kan komme til at stå over for, når man befinder sig i polart klima. Hver især skulle aktiviteterne repræsentere noget fra polarregionerne.

I en af aktiviteterne skulle eleverne skulle udføre skiløb – vel at mærke fire personer ad gangen, og dermed kom dagen også til at handle om det vigtige i at kunne samarbejde.

Gregers Gjersøes vision for programmet er nemlig også at ryste eleverne sammen og dermed modvirke mobning.

Han udtaler i den forbindelse: »Det er selvfølgelig en konkurrence, men det handler ikke kun om at komme først, men om vejen. Vejen er lige så vigtig, som målet.«

Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.
Deltagerne lærer at fungere som gruppe. Foto: TorbenStender.
Deltagerne lærer at fungere som gruppe. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk