En gruppe borgere demonstrerer deres utilfredshed over den planlagte udvidelse af Københavns Lufthavn. Foto: TorbenStender.
En gruppe borgere demonstrerer deres utilfredshed over den planlagte udvidelse af Københavns Lufthavn. Foto: TorbenStender.

Protest over udvidelse

Sidst på dagen lørdag den 17. september mødtes en række borgere i Kongelunden for at vise deres utilfredshed med Københavns Lufthavns planer om udvidelse. Arrangementet i Kongelunden var en af de seks, der er planlagt i den landsdækkende kampagne »Stop ny fossil infrastruktur«.

Blandt talerne ved arrangementet var Helene Bach, som er en del af borgergruppen »CPH uden udvidelse«. Hun fortalte om de oplevelser, hun har som nabo til Københavns Lufthavn. 

Mere konkret fortalte hun støjen fra de mange fly samt om lugten af flybrændstof og om partikelforurening. 

Ifølge Helene Bach er støjgrænsen i nærheden af lufthavnen maksimalt 80dB, hvor den andre steder er 55dB. Konsekvensen for naboerne er, at døre og vinduer altid er lukkede – selv i godt vejr, fortalte hun.

Helene Bach fortalte også, at målinger og undersøgelser viser, at der omkring lufthavnen er en meget høj koncentration af ultrasmå partikler.

»Nogle gange dobbelt så mange som på H. C. Andersens Boulevard, der anses for den mest forurenede gade i Danmark,« lød det fra Helene Bach, som fortsatte med ordene: »H. C. Andersens Boulevard udvides ikke til dobbelt kapacitet – tværtimod begrænses dieselbiler og brænde-ovne m.m. Det er godt, men os borgere på Amager må også have de samme rettigheder til ren luft, som alle andre.«

Helene Bach mener, at det er lufthavnens naboer og deres børn, som i forhold til sundhed og trivsel kommer til at betale en meget stor regning for udvidelsen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk