Reaktioner på valget

Dragør Nyt bringer her reaktioner på valgresultatet – som kan læses her.

(Vi opdatere siden løbende.)

 

Helle Barth.
Helle Barth.

Erik Skovgaard Nielsen.
Erik Skovgaard Nielsen.

Vi har modtaget:

Venstres syn på konstitueringen

Først et stort til lykke til den nye borgmester, Kenneth Gøtterup, og dernæst et til lykke til Dragørs borgere.

I Venstre i Dragør gik vi til kommunalvalget med løftet om, at: »Venstre vil med et borgerligt-liberalt udgangspunkt fortsætte arbejdet med at formidle et samarbejde om en holdbar, ansvarlig og bæredygtig udvikling af vores fantastiske lokalsamfund.« 

Endvidere, at et borgerligt-liberalt flertal skal medføre en borgmester fra denne fløj. Den indgåede konstitueringsaftale lever fuldt ud op til dette. 

Med 11 af 15 mandater i den nye kommunalbestyrelse er der et godt og bredt fundament for de store beslutninger, der skal træffes i de kommende år. 

Som borgere får I en kommunalbestyrelse, hvor de landspolitiske partier har valgt at gå sammen, og som, allerede inden den tiltræder, har investeret tid i at finde en solid fælles politisk platform for de næste fire år. Vi har i et godt samarbejde udarbejdet et politisk arbejdsgrundlag, som rummer de tre konstitueringsparter med en fælles forståelse af, at nok har vi politisk forskellige ståsteder, men vi vil også et konstruktivt og bredt samarbejde.

Der er områder i det politiske arbejdsgrundlag, som vi meget gerne vil fremhæve – blandt andet får klima og miljø et stærkt fokus og forankring i et stående udvalg, og klima- og kystsikringen er stadig et af de væsentlige fokusområder – for vi er alle enige om, at Dragør Kommune skal sikres mod stigende vandstand. Derudover er der lagt op til en inddragelse af det lokale erhvervsliv i et tæt samarbejde om udarbejdelsen af en ny erhvervspolitik.

Med hensyn til kommunens økonomi er vi enige om, at budgettet for 2022 stadig er grundlaget, at der ikke optages lån, at skatterne holdes i ro ... ja, at vi fortsat har den sunde økonomiske fornuft med i de kommende år, så den gode økonomi fastholdes.

Vi er helt trygge ved, at der fortsat er et solidt grundlag for at fastholde Dragør Kommunes selvstændighed, bestyrket med et fortsat sikkert økonomisk grundlag. Det baseres på et tæt og imødekommende samarbejde i kommunalbestyrelsen, hvor den daglige drift er i fokus i overensstemmelse med en økonomisk bæredygtig udvikling af kommunen.

Vi er glade for, at det er lykkedes at fastholde en borgerlig ledelse af kommunen med Kenneth Gøtterup, når nu valgresultatet er, som det er,  og vi ser frem til samarbejdet i kommunalbestyrelsen med samtlige 14 andre kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen
Helle Barth, borgmester (V), og Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør

Pia Voel.
Pia Voel.

Vi har modtaget:

Tak for tålmodigheden

Kære Dragør

Tak for jeres tålmodighed med os. Siden den 23. oktober har vi gjort gader, stræder og torve til et maraton for byens borgere – derfor er det på sin plads med en stor tak.

I har skullet se på plakater over alt, og jeres postkasser har været fyldte med læsestof om stort og småt. I har ikke altid kunnet handle i fred og ro eller komme til indgangspartierne i vores dagligvarebutikker, der har været fyldt med kandidater, som havde rigtig meget på hjerte, som de gerne ville dele også med jer.

I har klaret det meget fornemt. I har lyttet, og I har spurgt. I har været kritiske og konstruktive. Tak for det det. Vi tager det hele med i det videre politiske arbejde på rådhuset– i samarbejde med de øvrige partier og lister. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Dragør Bibliotek for at hjælpe med at holde fast i den demokratiske samtale. Tak til alle jer, som lejede en kandidat og tog den personlige samtale. Det håber vi, at mange flere borgere vil benytte sig af en anden gang.

Vi glæder os. Vi ser frem til, at vi i fællesskab får en kommunalbestyrelse, der kan og vil samarbejde til gavn og glæde for borgerne i Dragør - hele Dragør.

Allerede nu kan jeg give et tilsagn om, at vi i Socialdemokratiet vil arbejde for, at vi i forbindelse med det næste kommunalvalg som minimum kan reducere antallet af valgplakater, og vi har tilsagn fra flere partier om, at de vil se positivt på netop dette.

Endelig vil jeg som formand for Socialdemokratiet i Dragør benytte lejligheden til at takke for opbakningen til netop vores parti. Det forpligter. Alle, valgte og gruppen på rådhuset, vil gøre vores bedste for i de kommende fire år at arbejde målrettet og fokuseret på at gøre en forskel og få afstemt forventninger til det, vi kan og skal levere fra kommunal side. 

Med venlig hilsen
Pia Voel
Formand
Socialdemokratiet i Dragør

Kenneth Gøtterup.
Kenneth Gøtterup.

Vi har modtaget:

En stor tak fra Konservative

Fra Konservative skal der lyde en stor tak til de mange borgere, der satte deres kryds ved partiet – helt præcis 2.874 borgere.

Vi vil i næste nummer af Dragør Nyt følge op med et længere indlæg om valget – og hvordan vi vil forvalte vores mandater i de kommende fire år. I skrivende stund pågår forhandlingerne stadig, og dem vil vi koncentrere os om, så vi kan lande det bedste resultat for Dragør.

Men først og fremmest vil vi blot sige tak. Vi er rørte, stolte og meget ydmyge. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få sat en ny retning, hvor den sunde fornuft er i højsædet – og hvor vi husker, at vi som kommune er til for borgerne, og ikke omvendt. Og et godt hold af seks konservative mandater vil tage sit ansvar på sig den 1. januar 2022.

På mine egne vegne vil jeg gerne sige tusind tak til de mange, der stemte personligt på undertegnede og de andre af Konservatives kandidater – tusind tak.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Konservative

Michael Rachlin.
Michael Rachlin.

Erwin Lansing.
Erwin Lansing.

Vi har modtaget:

Tak for støtten

En dybfølt tak til de 345 Dragør-borgere, der valgte at sætte deres kryds ud for Radikale Venstre ved kommunalvalget den 16. november. 

Det er det bedste radikale resultat ved et kommunalvalg i Dragør nogensinde, men desværre lige netop ikke nok til en plads i kommunalbestyrelsen. Det var 88 stemmer, der skilte vores valgforbund – B, LA og Sydamagerlisten – fra det andet mandat, der ville være gået til Radikale Venstre Dragør.

Selvom vi naturligvis er ærgerlige over ikke at kunne skabe den fornyelse i kommunalbestyrelsen, som vi havde håbet på, så efterlader valgkampen os fuld af tro på fremtiden. Vi er overbeviste om, at vi har brug for et parti på midten af dansk politik, der vægter klima, miljø, uddannelse og velfærd sammen med et svar på de strukturelle udfordringer, vi står over for.

Hvis valgkampen har styrket din interesse i radikal politik – lokalt eller i en større sammenhæng – vil vi rigtig gerne høre fra dig. Man behøver ikke være enig i det hele for at være en del af et politisk parti, men det er sjovt og givende fællesskab, hvor man kan bidrage med meget eller lidt.

Endnu en gang tak for støtten – og held og lykke til den nye kommunalbestyrelse. 

Med venlig hilsen
Michael Rachlin, Charlotte Saabye Sørensen, Erwin Lansing og Else Lykke Madsen
Radikale Venstre

Morten Dreyer.
Morten Dreyer.

Vi har modtaget:

En svingende øretæve

(Teksten er opdateret, tirsdag den 23. november kl. 15.00.)

Dansk Folkeparti fik en svingende øretæve af vælgerne.

Valget betød, at DF i Dragør mistede sine to mandater.Det var vælgernes beslutning, som vi naturligvis tager til efterretning.

Vi vil gerne takke de vælgere, som stemte på DF – både dem i år, men samtidigt også de, som har gjort det i de tidligere valgperioder.

Og vi vil gerne takke vores samarbejdspartnere, partierne A, T og V, for mange års godt og loyalt samarbejde.

Konservative har ført en effektiv kampagne, som har givet et flot resultat – og til lykke til Kenneth Gøtterup.

Kulturen

Jeg vil herigennem gerne bede Kenneth Gøtterup og flertallet om at fare med lempe, når indflydelsen skal udmøntes på kulturområdet. Den engelske filosof Chesterton gav det gode råd, at man må aldrig fjerne mure og hegn, før man har sat sig ind i, hvorfor de tidligere blev opsat. Det samme gælder for kulturbidrag.

Inden tilpasninger af budgettet bør man nøje gennemtænke, hvad selv små kulturelle besparelser på den korte bane vil betyde på den lange bane. Det, der en gang er blevet nedlagt, vil ofte være tabt for altid.

Valgkampens fokus på, at der kun skal løses basale kommunale opgaver, vil betyde at en lang række kulturelle, skolemæssige og sociale opgaver vil blive ændret. Der kan spares særdeles meget, hvis man holder sig til statens minimumskrav. Men vil det betyde, at vi får en kommune, som man vil være glad for at bo i?

Det er derfor min bøn, at kommunalbestyrelsen fortsætter Dragørs kulturelle politik. Alt andet vil være en kulturel katastrofe.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti i Dragør

Kenneth Gøtterup.
Kenneth Gøtterup.

Opdatering på Facebook:

Kenneth Gøtterup

Kære alle

Sikken en nat og lige en kort opdatering fra min side. Fortsættelse skal nok komme senere.

Først og fremmest en stor tak til alle jer har stemt på Konservative i Dragør. Vi er utrolig glade og stolte. Men vi er også meget ydmyge, for det er meget vigtigt at vi nu får lagt en god plan for Dragør og det politiske arbejde. Et stort ansvar hviler på os og vi er klar til at tage ansvaret i en politisk konstituering som skal være arbejdsduelig. Og det er ikke nogen let opgave. Virkeligheden er, at Socialdemokraterne, Venstre og Liste T kan danne flertal. Men Konservative har sammen med Socialdemokraterne og Venstre tidligt i morges aftalt, at vi arbejder konstruktivt og ærligt hen mod en god politisk aftale mellem os tre partier. Med Konservative for bordenden.

Men en ting er poster. Det vigtigste for Dragør er, at der kommer en god politisk aftale om indholdet i det politiske samarbejde. Konservative gik til valg på at vi skal bruge den sunde fornuft og fastholde et skarpt fokus på den helt almindelige kommunale service. Vi gik til valg på at stoppe UNESCO-projektet, og at engvejsarealet fredes i de næste fire år. På økonomisiden et fokus på at sætte tæring efter næring, stoppe lånoptagning og skatten i ro. Og så er der et stort digeprojekt som vi skal have en god snak med borgerne om og finde en løsning som alle kan se sig i.

Og alt dette, sammen med Venstre og Socialdemokraternes ønsker, skal vi nu forsøge at binde sammen. Bliver det let? Det tror jeg ikke, men jeg ved, at Nicolaj og Helle og de andre fra de to partier også har et stort hjerte for Dragør og lysten til, at vi finder en løsning. Så nu trækker vi i arbejdstøjet lidt senere på formiddagen og så håber jeg det bedste for Dragør.

Endnu en gang tusind tusind tak for opbakningen.

På Konservatives vegne

/Kenneth

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk