Et levende Drag­ør samler – både til havnefest ...
Et levende Drag­ør samler – både til havnefest ...
... og til det hyggelige julemarked. Arkivfotos.
... og til det hyggelige julemarked. Arkivfotos.

Sammen om Dragør

Hvordan skal fremtidens Dragør se ud? Dette meget store og åbne spørgsmål vil vi gerne have borgerne i Dragør til at hjælpe med at finde svaret på. 

Dragør er i dag et lokalsamfund, som rummer en lang række af de faciliteter og muligheder, der danner grundlaget for borgernes tilværelse. Men er der tilstrækkelig med lokale muligheder for indkøb, oplevelser og servicefunktioner? Fungerer de, og fungerer de godt nok? 

Gennem de seneste måneder har Dragør Nyt sammen med en række aktører fra erhvervs-, kultur- og foreningsliv slået til lyd for, at Dragørs fremtid som en levende og attraktiv by er afhængig af, at borgerne i deres dagligdag anvender de muligheder, der findes. 

Det er imidlertid vigtigt for os at vide, hvordan borgerne oplever, at Dragør som lokalsamfund fungerer her og nu. 

Spørgsmål til borgerne

Under overskriften »Sammen om Dragør« ønsker vi derfor at indsamle viden herom samt idéer til og ønsker for, hvad der kan gøre Dragør til et endnu bedre sted at bo og leve i. I sidste uge introduceredes den tanke her i avisen, og vi har allerede modtaget en række henvendelser med erfaringer, konstruktive forslag, ros og ris af både tiltag, konkrete brancher og aktører med mere – tak herfor, det er meget interessant og brugbar læsning.

Over den kommende tid vil denne vidensindsamling blive udvidet – både her i avisen, på nettet og en række steder i byen er det tanken at give borgerne i Dragør mulighed for at udfylde et spørgeskema. Skemaet har til hensigt at gøre os alle klogere på, hvordan I som borgere oplever de muligheder, der findes lokalt. Dette er væsentlig baggrundsviden for os i arbejdet med at pejle os ind på, hvad der fremadrettet kan gøre Dragør endnu bedre og stærkere som lokalsamfund.

Vi håber, at initiativet vil blive vel modtaget af læserne af denne avis – og generelt af borgerne i Dragør – og at I til gavn for os alle vil hjælpe os med at blive klogere. Se side 5 i ugens avis – og følg med i den kommende tid. 

Skriv dine tanker til os på info@sammenomdragør.dk – alle idéer, ris, ros, frustrationer og betragtninger er velkomne.

Red.

Små og store går op i Dragørs traditioner, som her til fastelavns tøndeslagninger.
Små og store går op i Dragørs traditioner, som her til fastelavns tøndeslagninger.
Arkivfoto.
Arkivfoto.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk