Samtale med rigspolitichefen

Søndag den 1. marts i år tiltrådte Thorkild Fogde officielt som ny rigspolitichef, men allerede et par dage før ringede hans telefon, da coronakrisen ramte landet. Siden er han blevet et kendt ansigt fra mange pressemøder. Dragør Nyt har talt med ham om den hektiske start og tegner et portræt af landets øverste politichef

Af Birgit Buddegård

Der er i almindelighed ikke mange, der kan sætte ansigt på landets øverste politichef, men allerede få dage efter, at Thorkild Fogde var tiltrådt som rigspolitichef, var landets borgere på fornavn med den rolige mand i politiuniform, der stod side om side med ministre og sundhedsfagfolk ved en række pressemøder, da landet lukkede ned som følge af coronakrisen.

Thorkild Fogde tiltrådte i stillingen den 1. marts, men allerede to dage før var han i gang, fortæller han i telefonen til Dragør Nyt. Så det blev en hektisk start og ikke, hvad han havde planlagt, men coronavirus var nyt for alle – ingen havde prøvet en national sundhedskrise før, konstaterer han roligt.

Thorkild Fogde havde nu tidligere prøvet at stå i første række under kriser – for som politidirektør i Københavns Politi var det ham, der stod på politigården og fortalte borgerne om terrorangrebet på Krudttønden og synagogen.

Thorkild Fogde. Foto: Rigspolitiet.
Thorkild Fogde. Foto: Rigspolitiet.

Nærmere dagligdagen – og dog

Thorkild Fogde siger, at vi hen over sommeren har været tættere på en normal dagligdag – men at det næppe fortsætter, for smittetallene er begyndt at gå op igen. Så vi kommer nok til i en rum tid at affinde os med, at der bliver skruet op og ned for indsatserne mod corona, lyder det fra rigspolitichefen.

I den senere tid har han da også igen stået på pressemøder og talt om lukketider for nattelivet og bedt de unge holde igen med at feste i gaden. 

Han har dog tiltro til de unge – de har generelt gjort det godt, siger han og konstaterer, at det er sværere for de unge end for ældre, der har et familieliv. Men naturligvis er der undtagelser – nogle er lidt mere tankeløse og skal mindes om restriktionerne. 

Thorkild Fogde konstaterer, at Danmark i dag har langt større testkapacitet og kan følge smittespredningen målrettet, så han håber, vi kan få vendt udviklingen i den stigende smittekurve.

Rigspolitiet følger dog myndighedernes anbefalinger for at begrænse smitte og har sendt mange medarbejdere på hjemmearbejde.

Når coronakrisen har krævet det, har Thorkild Fogde også selv begrænset kontakterne med andre – og derfor foregår interviewet over telefonen. 

For at undgå tæt kontakt, fortalte han i maj i et interview med Djøfbladet, at det var hans kone, der havde klippet ham. 

På spørgsmålet om, det fortsat forholder sig sådan, slår han en høj latter op, og siger, han siden er blevet klippet i København, men strammer det til igen, vil hustruen igen få tjansen, ler han.

Politreformen

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og understøtter politikredsenes arbejde og koordinerer politiets indsats på landsplan. Og Thorkild Fogde havde tænkt sig hurtigt efter sin tiltræden at tage rundt på besøg i politikredsene – det er så ikke blevet til noget endnu. Men det er noget, han vil gøre, når tiden igen er til det.

Rigspolitiet administrerer politiets bevillinger, varetager de nationale politiopgaver og er blandt andet ansvarlig for ansættelser og forfremmelser inden for såvel korpset af politibetjente som politiets juridiske og administrative personale.

Noget af det, der ved siden af coronasituationen optager rigspolitchefen for tiden, er drøftelserne af en kommende politireform, der pågår i øjeblikket. 

Her lægges de økonomiske rammer for politiet, og Thorkild Fogde konstaterer, at der er et stærkt politisk ønske om at rykke beslutningskraften tæt på borgerne. 

Det ser han positivt på og siger, at han grundlæggende mener, der er behov for at se på den måde, politiet drives på, og at der er ting, der kan gøres anderledes.

Rigspolitichefen er både chef for Rigspolitiet med omkring 2.000 ansatte og chef for det samlede danske politi – så det er som at drive to store virksomheder, og han konstaterer, at bare det at drive Rigspolitiet kan være så tidskrævende, at det kan blive svært at finde kraft til i politiets øverste ledelseslag også at drive andre dele af politiet. Så på den måde vil et mindre rigspoliti også give rigspolitichefen mulighed for at bruge mere tid på politikredsene, lyder det fra Thorkild Fogde.

Han er bestemt tilhænger af at ændre på den måde, som politiet er opbygget på, så der bliver mere ledelseskraft til politikredsene, som jo er dem, der har direkte kontakt med borgerne.

Det er dog ikke al kriminalitet, der kan løses lokalt, og derfor er det vigtigt, man har en balance, siger Thorkild Fogde. 

Den lokale kriminalitet er for eksempel indbrud, hærværk, bedrageri – ting, der generer borgerene i dagligdagen, og i den anden ende den meget alvorlige kriminalitet, såsom bandekriminalitet og stor organiseret økonomisk svindel – og politiet skal lykkes i begge ender af spektret. Det kræver et stærkt og slagkraftigt politi, men alle ressourcer behøver ikke at ligge i Rigspolitiet, siger Thorkild Fogde. 

Dyrebar tillid 

Thorkild Fogde er blevet kendt for at træde frem i uniform, og det gør han bevidst, når han repræsenterer politiet, siger han. På en almindelig dag på kontoret er han dog ofte i civil.

Han siger med overbevisning, at vi har et godt politi i Danmark, og taler om den tillid, der gennem årtier er bygget op imellem politi og borgere – det er noget af det dyrebareste, understreger han.

Han erkender også, at borgerne indimellem synes, de ser for lidt til politiet – efterspørgslen overstiger udbuddet, som han udtrykker det, men konstaterer også, at der er en kort responstid, når det er alvor – så er politiet hurtigt til stede. 

Dragør – et fredeligt sted

Det er et hårdt job at være rigspolitchef, men familien har gennem årene vænnet sig til, at Thorkild Fogde arbejder meget, og nu hvor børnene er flyttet hjemmefra, gør det ikke helt så meget, at han kommer sent hjem.

Familien har boet i Dragør siden 2000, og Dragør er et dejligt, fredeligt sted, lyder det fra Thorkild Fogde.

Det var ikke mindst hans hustru, der gerne ville bo – ikke i en forstad – men i sin egen by – og det lever Dragør jo op til. Lufthavnen sørger jo for, at Dragør ikke vokser sammen med metropolen. 

På spørgsmålet om man som rigspolitichef har tid til fritidsinteresser, fortæller Thorkild Fogde, at han ror havkajak og kører på mountainbike – »her er jo så mange bakker,« konstaterer han tørt – men i sommerhalvåret cykler han faktisk frem og tilbage til arbejdet.

Han kan også lide at løbe en tur ad Søvangbugten og tage sig en dukkert – og han synes, det er fantastisk at være så nær ved skov og strand – kunne hilse på køer på engen på vej til arbejde og alligevel være så tæt på København, at man kan cykle på arbejde. 

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk