Sild, Dragør og Bølger

5. årgang på Nordstrandskolen deltager i kunststøttet undervisningsforløb

I forårsmånederne modtager hele 5. årgang på Nordstrandskolen en anderledes undervisning i billedkunst og håndværk og design – de deltager nemlig i kunstforløbet Sild, Dragør og Bølger med billedkunstner og performer Jesper Aabille.

Projektet er idéudviklet og faciliteret af Kunstforeningen Refleksioner og er støttet af Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond samt Nordstrandskolen.

Mødet med en professionel billedkunstner, der er med til at definere processen, er alfa og omega for at opnå støtte fra kunstfonden, der kan søges, hvis en skole eller en børne- eller kulturinstitution har et godt projekt og kan fremvise 25% medfinansiering.

Kunstformidler i foreningen Annette Lindroos fortæller om projektet:

»Jeg gik i skole på heden i Sydjylland og havde vores skoleinspektør i flere fag. Han var verdens bedste lærer og pædagog. Og så var han kreativ. Man sagde om ham, at han kunne tegne 2. verdenskrig på tavlen. Noget af det, jeg var allermest optaget af i hans historieundervisning, var om middelalderens sildemarkeder i Øresund, som blev levendegjort på en fin måde, der inspirerer den dag i dag. I de projekter, vi laver i Refleksioner, er lokalhistorien altid et afsæt, så hvad er mere naturligt, end at det stedspecifikke kunstforløb med skolen skal handle om sild. Vi har inviteret billedkunstner Jesper Aabille, fordi han er optaget af dansk madkultur og laver nogle spændende workshops med unge omkring madfællesskaber. I middelalderen var sild en religiøs fastespise og har i århundreder haft en særlig plads i den danske madkultur, hvor den spænder bredt fra fattigmandsspise til gourmet. Også i sproget afspejles sildemetaforer – som for eksempel stå som sild i en tønde og en lækker sild. Fordi sild kan noget både sanseligt og grafisk, har vi lyst til at udfordre elevernes forhold til fisken på en ikke-boglig måde.«

Kunstforløbet er tofløjet, og ud over at fordybe sig i en kreativ proces sammen med en billedkunstner vil eleverne også få lokalhistorisk viden. Alle tre klasser skal nemlig med på ekskursion til stejlepladsen ved havnen og til Dragør Museum, hvor en museumsinspektør vil fortælle om middelalderens sildemarkeder, der har haft stor indflydelse på Dragørs udvikling.

Bevægelse og fordybelse

Efter måneders onlineundervisning blev projektet skudt i gang med 5. C, der over to hele flexdage – torsdagene før og efter påske – udviste stor gensynsglæde med klassekammeraterne. Efter besøget på museet foregik den kreative del udenfor i lysgården på skolen, hvor der var plads til at sætte kroppen i bevægelse og udfordre elevernes iagttagelsesevne.

For at få en fornemmelse af hvordan sildestimer bevæger sig i vandet, skulle eleverne løbe rundt i gården i grupper. Bagefter lavede de skitser på papir af hinandens bevægelser, som siden blev overført til store papstykker som forlæg for et stort maleri udført med kæmpe pensler og to lag frisk maling – også kaldet »al fresco«-teknik eller på dansk »vådt i vådt«.

På anden flexdag afprøvede eleverne nye teknikker med tegnestudier af sildens detaljerigdom og farvespil. Herefter lavede de sorte papirklip og syede sildeobjekter af stof, der til slut blev malet med mønstret fra papirklippene.

På Dragør Museum kan man se en planche af træsnittet »Olaus Magnus’ sildefangst« fra 1500-tallet, der også indgår i museets nye interaktive computerspil – med inspiration fra dette træsnit lærer eleverne, hvordan man med få greb kan få sildens karakteristika frem.

Kunstforløbet involverer både to- og tredimensionelle udtryk, figurative og abstrakte tilgange, stille fordybelse og de store bevægelser. Selv det at putte fyld i stofsildene kan bære præg af action – for 5. C kunne nemlig under oprydningen konstatere, at der var næsten lige så meget fyld på gulvet, som der brugt på at fylde i sildene.

Verdensmål

Om projektets titel Sild, Dragør og Bølger forklarer Annette Lindroos:

»Jeg synes, det er vigtigt, at eleverne samtidig med den kunstneriske del får en øget bevidsthed om, hvad det er for et sted, de vokser op, og hvilke udfordringer, Dragør har. Så undervejs i forløbet taler vi om klimaperspektivet, og at den globale opvarmning med tiden vil få vandstanden i Øresund til at stige. Et andet samtaleemne er forurening i verdenshavene, og hvad der, af det der ender i fisk, kan overføres til mennesker. I Refleksioner er vi er meget glade for, at Nordstrandskolen er gået ind i dette pilotprojekt, og vi håber, at det kan inspirere andre klassetrin og skoler i Dragør til at få en huskunstner på besøg i et af de kreative fag. Når alle tre femteklasser har deltaget i den kunstneriske proces, er det vores forventning, at elevernes værker kan vises frem på skolen med fernisering og åbningstale som ved en rigtig kunstudstilling. En af eleverne har allerede spurgt kunstneren, hvilken pris han kan tage for sit værk. Så om mormor eller farfar skal finde den store tegnebog frem til sommer, må tiden vise.«

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk