Skraldestrejke ramte Dragør

Renovationsmedarbejderens arbejdsnedlæggelse i København påvirkede også affaldsindsamlingen i Dragør Kommune

Renovationsmedarbejderne, der kører i Tårnby og Dragør Kommuner, nedlagde mandag den 20. marts arbejdet i sympati med renovationsmedarbejderne i København, der strejkede på grund af uenighed mellem fagforbundet 3F og Amager Ressourcecenter (ARC) om en arbejdstidsaftale.

Tirsdag formiddag blev arbejdsnedlæggelsen på et fællesmøde mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation, 3F og Kommunernes Landsforening erklæret overenskomststridig.

ARC holdt i hele forløbet fast i, at de gerne ville gå i dialog med skraldemændene om, hvordan arbejdet bedst kan tilrettelægges – dog ikke så længe renovationsmedarbejderne strejkede.

Onsdag blev de 550 strejkende af Arbejdsretten pålagt bod for hver time, de strejkede. 

Skraldet fik lov til at hobe sig op hen over weekenden. Først mandag genoptog renovationsmedarbejderne deres arbejde, og kort tid efter satte 3F og ARC sig tilbage til forhandlingsbordet.

Strid om arbejdsaftale

Strejken bunder i uenighed om en arbejdsaftale mellem skraldemændene og ARC. 

3F og ARC har siden 2020 forhandlet om renovationsmedarbejdernes arbejdsvilkår, når de skulle overgå til at arbejde for ARC. 

Ifølge ARC er der indgået aftale om løn- og arbejdsvilkår – men der har ikke kunnet findes enighed om mødetiden, og hvornår det sene hold i København, der er en del af et toholdsskift, kan gå hjem.

ARC oplyser, at skraldemændene, i 3F’s udspil til aftalen, skal møde kl. 10.30 og få fri ikke senere end kl. 17.30. 

Det oplyser ARC, at de ikke kan imødekomme, når de skal sikre en drift i to hold, der giver medarbejderne den nødvendige tid til at udføre deres arbejde arbejdsmiljømæssigt forsvarligt samt sikre tid til, at el-skraldebilerne ved behov kan oplades mellem de to skift.

I ARC’s udspil skal renovationsmedarbejderne møde kl. 11.15 eller kl. 11.45, hvis der er behov for ladetid til elskraldebilen, hvilket betyder, at skraldemændene får fri enten kl. 18.03 eller 18.33.

Skraldemændene gerne vil være hurtigt færdige i København, hvor de ofte bliver mødt af vrede borgere, der mener, at de blokerer trafikken. Det fører nogle gange til trusler om vold, oplyser 3F.

De strejkende skraldemænd har i strejkeperioden fået en samlet bod på 1,5 mio. kr. – men ifølge 3F har det ikke påvirket skraldemænds beslutning om at genoptage arbejdet.

Fyldte affaldsspande

Dragør Kommune oplyser, at man, hvis man ikke har fået hentet sit affald i sidste uge, nu skal stille sine beholdere og eventuelle ekstra poser frem til afhentning ved vejskel. Affaldet skal være synligt fra vejen.

Ifølge kommunen forventer ARC at have indhentet alt overskydende rest- og madaffald senest på mandag, den 3. april. Afhentning af de øvrige affaldstyper kan forventes at tage lidt længere tid.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk