Slut med pølser

Det er måske endegyldigt slut med pølser og sodavand fra Sekskanten, der ligger ved indkørslen til Kongevejen modsat Dragørhjørnet. 

Den hidtidige forpagter har ikke været i stand til at få forretningen til at løbe rundt og har bedt om en forkortet opsigelse af lejemålet. 

Kommunen vil nu overveje, hvad der skal ske med pølse-skuret.

Den nuværende lejer påbegyndte forpagtningen af Sekskanten den 1. februar 2022. 

Lejeren søger om at blive frigjort fra lejemålet tidligere end den aftalte opsigelsesperiode på seks måneder.  Hovedbegrundelsen for opsigelsen er den dårlige stand af lejemålet. Særligt anses det ikke for muligt at holde Sekskanten frostfri, hvilket ifølge kontrakten er en forudsætning for lejemålet.

Kommunens administration bekræfter, at Sekskanten er i en meget dårlig stand. Den er uisoleret, utæt og nedslidt i en grad, der gør det svært at opretholde den fornødne hygiejne, som er nødvendig for tilberedning og salg af fødevarer på stedet. 

Administrationen vurderer, at bygningens tilstand er så dårlig, at det ikke er økonomisk forsvarligt at udføre reparationer på den eksisterende konstruktion. Hvis Sekskanten skal fortsætte med at fungere som pølse-kiosk, anbefales det derfor, at den nuværende bygning nedrives, og at der opføres en ny, tilsvarende bygning på stedet.

Et overslag fra administrationen viser, at nedrivning og opførelse af en ny bygning vil koste omkring 300.000 kr. Dette inkluderer et forbehold for uforudsete udgifter. 

Økonomiudvalget har godkendt, at lejeren slipper for de sidste to måneders udgifter til leje, hvilket er et tab for kommunen på 11.118 kr. 

Hvad der skal ske med Sekskanten herfra, skal besluttes af Klima-, By- og Erhvervsudvalget i aften, onsdag den 8. november.

RMP

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk