Sølyst lukkes som fritidsklub

»Det er her, det sker!« proklamerer Sølyst på sin facebookside – men fra 1. januar 2024 sker det ikke rigtigt længere. 

Et flertal i kommunalbestyrelsen har nemlig besluttet at lukke fritidsklubben, så Søvangs unge enten skal til Krudthuset eller Elisenborg for at gå på klub efter skole. 

Det er UngDragør, som den administrative enhed bag klubberne og musikskolen hedder, der har besluttet, at det var sådan, de helst ville spare penge, da de blev mødt af det krav fra politikerne. 

Beslutningen blev først taget i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, derefter Økonomiudvalget og til sidst i kommunalbestyrelsen i løbet af september. 

Lukningen kommer som en del af en bredere strategi for at centralisere klubaktiviteterne i UngDragør ved at fokusere ressourcerne på Krudthuset og Elisenborg. Det forventes at forbedre kvaliteten af de tilbud, der gives til børn og unge, som det hedder i referaterne fra møderne. 

Det er konstitutionspartierne Socialdemokratiet, Konservative og Venstre – og nu også Moderaterne, som har stemt for lukningen.

Beslutningsprocessen var ikke uden uenighed. Liste T foreslog, at beslutningen skulle udsættes, indtil budgettet for 2024 var vedtaget, hvilket dog ikke fandt opbakning hos flertallet i udvalgene. 

Et kerneargument for lukningen var et ønske om at opretholde en høj kvalitet af fritidstilbud trods færre ansatte fra 2024. Med færre steder at administrere og ved at koncentrere ressourcerne, mener forvaltningen og flertallet i udvalgene, at det er muligt at opretholde en høj standard af service og engagement fra medarbejderne.

Modstand mod lukning

I økonomisk forstand er lukningen set som en måde at tackle den besparelse på 1,8 mio. kr. for 2024, som blev besluttet i tidligere budget-forhandlinger. 

Derudover var Sølyst den klub med færrest medlemmer og ansatte, hvilket i teorien vil betyde, at lukningen vil påvirke færre børn og unge sammenlignet med andre klubber.

Der er dog bekymringer fra liste T og Sydamagerlisten, der ikke mener, at der er tilvejebragt et reelt beslutningsgrundlag for lukningen. De opfordrede derfor til en dybdegående analyse af alle kommunale bygninger brugt af børn og unge, før den endelige beslutning skulle træffes, hvilket blev afvist.

Der er også et åbent spørgsmål om, hvad fremtiden vil bringe for lokalerne på Sølyst. Kommunalbestyrelsen overvejer muligheden for at omdanne lokalerne til en integreret dagsinstitution, som kan komme hele lokalsamfundet, herunder børnefamilier i Søvang, til gode.

Der har tidligere været en sfo i Søvang, som blev lukket for i stedet for at lave en vuggestue. Nu er det så fritidsklubben, der lukker for muligvis at lave en børnehave. 

Administrationen er blevet bedt om at se på børnetallene for de næste par år i kommunen, og derefter kan det i løbet af næste år besluttes, hvorvidt lokalerne skal genåbnes for de yngre børn. 

Lokal ærgelse

Adskillige borgere i Søvang har udtrykt ærgrelse over lukningen på Sølysts facebookside. 

»Hvis Klub Sølyst lukker, er jeg helt sikker på, der stort set ikke er nogen børn fra Søvang, der gider at gå i klub. Vores gider i hvert fald ikke. Øv,« skriver en.

En anden beskriver, hvordan deres datter får over seks kilometer at cykle hjem fra klub, og skriver så: »Vi finder selvfølgelig en løsning, hvis Sølyst lukker – men vil bare gerne sige højt, hvor glade vi er for den klub.«

Og en tredje konkluderer: »Det er trist. Det er vel i øvrigt ikke så underligt, at den benyttes af færre unge, når man startede med at lukke sfo’en herude, så ungerne tog hjem i stedet.«

Beslutningen betyder også, at UngDragør skal være tre fuldtidsmedarbejdere færre i 2024.

RMP

I begyndelsen af september blev der afholdt Crazy Day på Sølyst. Arkivfoto.
I begyndelsen af september blev der afholdt Crazy Day på Sølyst. Arkivfoto.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk