Vi har modtaget:

Sommerhilsen fra ACV

Sommerferien er lige om hjørnet, og inden vi stiller helt ind på ferietilstand, vil Socialdemokratiet, Konservative og Venstre gerne med denne sommerhilsen ønske alle i Dragør en god og dejlig sommer.

Fælles gods

Der er ingen tvivl om, at vi er tre forskellige partier, der fandt sammen efter efterårets kommunalvalg. Tre forskellige partier med forskellige holdninger og idéer til hvordan, samfundet skal indrettes, nationalt og lokalt i Dragør Kommune.

Alligevel har vi fundet sammen, fordi vi mener, at et bredt samarbejde er nødvendigt for at sikre solide og holdbare løsninger på de mange udfordringer, vi har aktuelt.

Vi blev mødt af en del opmærksomhed – også fra den store omverden – på grund af vores, i andres optik, lange konstitueringsforhandlinger. Men vi var grundige, og det betyder, at vi i dag står med en stærk politisk aftale, som er fælles gods for alle tre partier. Det er retningen for Dragør de næste fire år – og med fagudvalgsmøderne i juni fik vi igangsat arbejdet med størstedelen af aftalens politiske indhold. 

Det betyder blandt andet, at vi nu tager fat på at få udarbejdet en klimahandlingsplan. Vi skal finde ud af, hvordan vi sikrer, at unge får mere indflydelse i Dragør, udarbejde et værdigrundlag for Enggården, arbejde for straksudlevering af hjælpemidler og meget, meget mere. 

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med at udmønte vores konstitueringsaftale – også gerne i samarbejde med liste T og Sydamagerlisten.

Et travlt halvår 

Vi er kommet godt fra start – og det har været nødvendigt. For ud over indholdet i konstitueringsaftalen er der en række andre dagsordener og opgaver, som har fyldt – og stadig fylder meget i den politiske hverdag. 

Først og fremmest krigen i Ukraine, som har betyder, at Europa er kastet ud i en ny krise. Ikke mindst på grund af det store antal mennesker, der flygter fra krigens rædsler. De første flygtninge er kommet til Dragør, og cirka 50 mennesker er nu indkvarteret i Baggersmindelejren.

Til dem vil vi gerne byde et hjerteligt velkomme til Drag-ør – samt sige tak til alle de frivillige, der allerede tidligt i forløbet bød sig til med hjælp af forskellig art. Det viser hvor meget hjerterum, der er i Dragør. Og hjælp skal der nok fortsat blive brug for. Vi må forvente at skulle hjælpe flere mennesker på flugt med boligindkvartering i takt med, at krigen fortsætter. 

Dertil kommer fejringen af 500-året for hollændernes indvandring til Store Magleby. En stor succes med dobbelt kongehusbesøg og folkefest i Store Magleby. Det blev en dag, som byen sent glemmer – tak til alle de frivillige kræfter, som var med til at få dagen til at blive helt perfekt. 

En svær tid

Når vi vender tilbage til det politiske arbejde i sensommeren, venter store opgaver forude – ikke mindst budgetforhandlingerne om de kommende års budget. Og her håber vi, at alle partier vil bøje sig mod hinanden og finde gode og langsigtede løsninger for Dragør. Der er ikke tegn i sol og måne på, at det bliver nemt – tværtimod, så kræver det alle gode kræfter at tage ansvar for fremtiden og sikre en ansvarlig kommunal økonomi og et ordentligt serviceniveau inden for de rammer, der er lagt, og den generelt vanskelige omverden, vi har p.t. med stigende inflation og krig m.m. Det bliver udfordrende og vil kræve hårde prioriteringer og stor ansvarlighed. 

Vi håber, at sommeren byder på masser af lune aftener i vores dejlige by – rigtig god sommer. 

Sommerhilsner fra
Kenneth Gøtterup, borgmester (C), Nicolaj Bertel Riber, 1. viceborgmester (A), Helle Barth, 2. viceborgmester (V), Ole H. Hansen (A), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Petersen (C), Mia Tang (C), Jan Madsen (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C) og Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V)

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk