Vi har modtaget:

Sommerhilsen fra Venstre i Dragør

Sommeren er over os, og det er tid til at reflektere over mange spændende tiltag og aktiviteter i Dragør Kommune.

Først og fremmest har vi haft en vellykket markering af 50-års-jubilæet for sammenlægningen af Dragør og Store Magleby Kommuner, og så er det også værd at nævne, at Dragør Musik- og Kulturskole også markerede sit 50-års-jubilæum med en storslået koncert på Dragør Havn. En fantastisk fejring af vores lokale kulturarv!

Udvikling og strategi

Udviklingen af erhvervsområdet på Nord er blevet sendt tilbage til yderligere behandling i forvaltning og udvalg.

For os i Venstre i Dragør er det afgørende, at erhvervsudviklingen sker med respekt for det omkringliggende miljø, trafikale forhold, og med klare retningslinjer for arkitektur, grønne områder og skybrudssikring. Men det er også vigtigt, at vi fortsat er åbne for en god erhvervsudvikling af vores by og kommune.

Derudover er Dragør Kommunes erhvervsstrategi i høring frem til den 13. august. Strategien, der er udviklet i samarbejde med lokale erhvervsrepræsentanter, fokuserer på fire søjler: Iværksættere og uddannelse, Fødevarer, gastronomi og klima, Turisme og livskvalitet samt Liv på havnen.

Denne dynamiske strategi indeholder både kort- og langsigtede mål, med et fokus på samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet, hvilket er essentielt for succes.

Boligudvikling

Kommunen har sat Krudthus 2 til salg. Med sin historie tilbage til 1782 og en unik beliggenhed på en 3.223 m² stor grund, er det vigtigt, at udviklingen af området respekterer dets særlige karakter.

Der er mulighed for at opføre op til tre boliger, og vi ser frem til at følge denne proces videre.

Det gamle værft på havnen er også i udbud, og vi venter spændt på de kreative forslag, der kan skabe liv på havnen.

Havnen er central for Dragørs identitet, og vi håber på løsninger, der understøtter det maritime miljø til glæde for alle borgere.

Til gengæld må vi desværre konstatere, at øvrig boligudvikling på kommunale arealer er gået i stå på grund af manglende politisk enighed. Dette til trods for, at behovet er stort – ikke mindst i relation til senioregnede boliger og trods stor og dygtig indsats fra engagerede borgere.

På baggrund af den demografiske udvikling i de kommende år er det nødvendigt, vi får gang i dette område.

Investering i skolerne

Venstre arbejder målrettet for at forbedre trivsel i vores skoler.

I starten af 2024 besluttede en enig kommunalbestyrelse at udvide med tre nye specialklasser, der kan rumme op til 20 elever. Dette sikrer, at flere børn kan få undervisning tæt på hjemmet. Med ansættelse af to ekstra lærere og to pædagoger er vi godt rustet til at støtte elevernes udvikling.

Desuden ser vi frem til åbningen af de nye undervisningslokaler på Blushøj.

Hollænderhallen

For nylig blev cafédriften i Hollænderhallen sendt i udbud med mulighed for at etablere et traditionelt cafeteria. Dette initiativ vil forbedre faciliteterne og skabe et bedre miljø for de mange brugere.

Svømmehallen fortsætter med udvidede åbningstider, hvilket har været en stor succes blandt børnefamilierne.

Vi vil gerne takke vores kolleger i kommunalbestyrelsen, de mange frivillige i råd og bestyrelser samt forvaltningen for deres indsats.

Samtidig også en stor tak for opbakningen fra de mange borgere i Dragør, som gjorde Venstre til det største parti i Dragør ved valget til Europa-parlamentet.

Venstre ønsker alle Dragørs borgere en rigtig god sommer!

Med venlig hilsen
Helle Barth, formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget,
samt Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk