Sorteringsanlæg til storskrald

Dragør Kommune er med i samarbejde om landets første anlæg til forøgelse af genanvendelse af storskrald

Udtjente møbler, såsom en gammel sofa, en stol med knækkede ben eller en ødelagt reol, går i renovationssprog under betegnelsen stort indbo, også kaldet storskrald, og er affald, som Dragørs indbyggere året rundt kan sætte ud på gaden til afhentning. 

Lokalt indtil nu har man genanvendt omkring 15% af dette indsamlede stort indbo, mens resten er sendt til forbrænding. Men med et nyt sorteringsanlæg, der er blevet til i et samarbejde mellem de fire kommuner i hovedstadsområdet: Dragør, Frederiksberg, Københavns og Tårnby Kommuner, er det forventningen, at man kan komme op på en genanvendelsesprocent på omkring de 30. 

Sorteringsanlægget fungerer sådan, at det findeler affaldet og deler det op i genanvendelige materialer. 

Målet er, at hvis der bliver sendt 1.000 kg ind i anlægget, at få minimum 300 kg genanvendelige materialer ud igen. Det, som ikke udsorteres til genanvendelse, vil fortsat blive sendt til forbrænding.

Det nye sorteringsanlæg skal håndtere stort indbo indsamlet i de fire kommuner. Det svarer til cirka 12.000 t affald om året.

De store dele af for eksempel pap og plast sorteres til genanvendelse til nye produkter, træ sendes til genanvendelse som spånplader, og jern og andre metaller sendes til genanvendelse til nye metalprodukter. 

Smelteværker står for genbrugen af jern og metal. Her bliver affaldet smeltet om til nye råvarer, som kan bruges til alle mulige typer af metalprodukter.

Halvårsstatus i 2024

Da sorteringsanlægget kun har været i drift i lidt over en uge, vides det endnu ikke, hvor meget CO2, der årligt vil blive sparet ved brugen af det. 

Det kræver specifikke data fra alle led i sorteringen og tal for genanvendelsesprocesserne, før besparelserne kan beregnes. Og derfor er det først, når anlægget har kørt et halvt års tid, at man kan lave beregninger på den samlede CO2-gevinst.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk