Nyt fra Dragør Boldklub:

Spillede også håndbold

I vores serie af gamle historier fra Dragør Boldklub bringes her referater fra håndboldspillet i starten af 1935 – dengang tilbød Dragør Boldklub, ud over fodbold, også gymnastik, tennis, håndbold og senere kom badminton til. 

Begge indlæg er fra Dragør Boldklubs klubblad fra februar 1935. 

HR

»Haandbold.

Turneringen er nu i fuld Gang, baade D. B.’s Damehold og Herrernes Førstehold har været i Ilden. Damerne har allerede spillet 3 Kampe og placeret sig som Nr. 2 i Puljen, og gaar nu videre i Vinderrækken. Et udemærket Resultat mod saa gode Modstandere som F. I. F., Tekn. Inst. og Hakoah. Den første Kamp blev spillet den 13. Jan. mod T. I., hvor Holdet fra Maal til venstre wing var: Borgh Jacobsen, Lise Petersen, Dinai Jensen, Asta Petersen, Ulla Larsen, Edel Svendsen og Ingeborg Jans. Resultatet blev 4–4. Maalene scoredes af Edel Sv. (3) og Ingeborg J. (1). Den anden Kamp var den 20. Jan. mod F. I. F. Holdet var det samme med Undtagelse af Lise Petersen, der var erstattet af Inger Palm, Lise skulde spille et andet Sted, dog for samme Klub, nemlig som »Capriciosa« i Borgerforeningen. – Det var ikke uden Spænding, der blev stillet op til denne Kamp, thi Holdet havde Nederlaget fra old boys Turneringen i frisk Erindring, hvor F. I. F. vandt med 5–0. Det gik dog over Forventning. D. B. førte i Slutningen af anden Halvleg med 5–4, men umiddelbart før der blev fløjtet af scorede F. I. F., og Kampen sluttede 5–5, Edel (3), Inger Palm og Ingeborg hver en. I den sidste Kamp mod Hakoah den 27. Jan. vandt D. B. en sikker Sejr paa 7–1. Det var lige ved, at der var vundet uden Kamp, da Hakoah ikke mødte til Tiden, men vore Damer var saa fornuftige at vente 5 Minutter, og Belønningen udeblev som sagt heller ikke. Edel scorede hele 6 Gange og Inger 1.

Herrernes Førstehold har, da disse Linier skrives, spillet 2 Kampe. Den første var mod Ajax, som kun vandt 15–5. Dette kun lyder maaske nok lidt mærkeligt, men det maa ses paa Baggrund af, at Ajax er Rækkens stærkeste Hold, og er en Klub, som mindst burde høre hjemme i A. Rækken. Til Sammenligning tjener, at Ajax vandt over to af vore andre Modstandere, nemlig Noria med 22–1 og F. L. Schmidt med 28–1. Vor anden Kamp blev spillet den 3. Februar mod O. M. A. og vundet med 9–5. Om Enkelthederne i denne Kamp henviser jeg til Referat andet Sted i Bladet. Holdene til de 2 Kampe var besat med følgende Mandskab: P. Jensen, Sv. Jans, M. Leth, Gerh. Riber, Egon Nielsen, M. Corneliussen og Ernst Jensen. Efter den gode Indsats i disse to Kampe er Chancen for en Andenplads i Puljen og dermed Oprykning i Vinderrækken ikke uden for Rækkevidde, tilbage er der kun Noria og F. L. Schmidt, og de hører jo sikkert ikke til de værste. 

Samme Dag som Førsteholdet mødte O. M. A., spillede Andenholdet deres første Kamp mod F. I. F.’s tilsvarende Hold. Udfaldet af denne Kamp blev 8–5 til F. I. F. – et særdeles hæderligt Resultat over for en Modstander som F. F. F., og et Resultat, der tegner godt for Fremtiden.

S.

En Time i Kastellet.

Opildnet af D. B.’s Haandboldspillere besluttede jeg mig til at overvære Turneringskampen mod O. M. A., og lad det være sagt med det samme, det blev en behagelig Overraskelse for mig, ikke fordi vi vandt, men fordi det formede sig som en interessant og spændende Sport for en Publikummer at overvære, noget jeg ellers altid har forsværget – men nu kan jeg trøstig anbefale alle Medlemmer at tage ind og overvære en af Kampene.

Kampen mod O. M. A. var en Match, der for en ny Tilskuer virkede ret enerverende i de første Minutter, hvori Modstanderne angav et haardt Tempo med et udemærket Spil, der ikke gav vort Hold mange Chancer, og længe varede det ikke, før de førte med 1–0. Vort Hold gav dog ikke op, men gav den en ekstra Tand, og Resultatet kom ogsaa, snart raslede Maalene ind fra begge Sider, og Halvlegen sluttede med 4–3 til D. B.

Efter Pausen var det Drag-ør, der angav Spillet, til Tider var det fuldstændig Nat for O. M. A., og i Perioder viste D. B. et helt Opvisningsspil, hvorunder Modstanderne over Hovedet intet kunde stille op, men kun kunde være glade for det nogenlunde Resultat, de opnaaede, da Kampen sluttede 9–5 til Dragør. 

c. a. p.«

Kvindehåndboldhold fra Drag­ør Boldklub i 1934–1935. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Kvindehåndboldhold fra Drag­ør Boldklub i 1934–1935. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk