Statspenge på vej til diger og fjernvarme

Borgmester forsigtigt tilfreds med nye penge på finansloven

Af Rasmus Mark Pedersen

Finansloven for 2024 er faldet på plads i et historisk bredt forlig på Christiansborg. Alle partier undtagen Enhedslisten står bag et forlig, der i høj grad var lagt fast på forhånd af flertals-SVM-regeringen. 

Men på borgmesterkontoret på Kirkevej var der alligevel et par ting, der blev kigget efter. 

I oktober stod borgmester Kenneth Gøtterup som initiativtager til og medunderskriver på et brev fra 13 borgmestre spredt over kommuner fra hele landet. 

Her opfordrede borgmestrene til flere penge på fjernvarmeområdet, fordi den statslige kasse var tom, og de projekter, som kommunerne har i støbeskeen, står og falder med statslig støtte. Projekter, som kommunerne vel og mærke var blevet pålagt af politikerne på Christiansborg at sætte i værk for at gøre Danmark uafhængig af russisk gas så hurtigt som muligt. 

Dragør Nyt har tidligere skrevet om tal fra Dansk Fjernvarme, der viser, at der er behov for en tilførsel af 270 mio. kr. til fjernvarmepuljen i 2023 og yderligere 450 mio. kr. i 2024 for at kunne imødekomme de projekter, der søger om støtte.

Fjernvamekroner

Nu har Folketinget så delvist hørt bønnerne, idet der er blevet afsat 150 mio. kr. til fjernvarmeprojekter i 2024. 

Det er langt fra de i alt 450 mio. kr, som borgmestrene anbefalede at afsætte, men borgmester Kenneth Gøtterup vælger alligevel at være moderat positiv: »Jeg er glad for, at der er afsat midler til fjernvarmen. Det er absolut bedre end ingenting og et skridt på vejen. Og skal omstillingen lykkes i hele Danmark, er medfinansiering fra staten vigtig. Vi har søgt 72 mio. kr., og jeg håber, vi får så stor en del af puljen som muligt,« skriver han til Dragør Nyt kort efter finansloven blev fremlagt.

Det er ikke sikkert, at Drag-ør får del i de afsatte penge, men borgmesteren håber naturligvis på det. 

Kommunen har netop fået et afslag på sin ansøgning med begrundelse i, at der ikke var flere penge, men nu er der fornyet håb.

»Konkret er min anbefaling, at man tilbagekalder de afslag, som alle os, der har søgt, har fået – og så lader disse ansøgninger være aktive og prioriterer dem, der allerede søgte her i 2023,« forklarer Kenneth Gøtterup. Det er dog usikkert, om det rent faktisk er sådan, ansøgningerne bliver behandlet.

Kommunalbestyrelsen har da også besluttet at arbejde videre i to spor: Et, hvor man får penge fra puljen, og et, hvor man ikke modtager midler. Derfor vil der til foråret være to modeller for, hvad udrulningen af fjernvarme kommer til at koste, og hvor meget den enkelte varmekøber vil skulle betale. 

Penge til digehuller

Et andet punkt i finansloven, som tiltrak opmærksomhed hos Kenneth Gøtterup, er pengene til kystsikring. 

Det var nok for optimistisk at håbe på, at der pludselig ville være finansiering af de store projekter, der er i støbeskeen herude, men der er alligevel en pulje, som vækker glæde hos borgmesteren.

Flertallet på Christiansborg har nemlig afsat 125 mio. kr. til genopretning af diger oven på de skader, som stormfloden den 20.–21. oktober forvoldte. Der er desuden afsat 375 mio. kr. i en ekstraordinær lånepulje til genopretning af diger.

»Det er fornuftigt,« indleder Kenneth Gøtterup sit svar, inden han fortæller, hvad puljen måske vil kunne få af betydning her i kommunen:

»Også i Dragør skal vi genoprette skader på vores diger, og vi er allerede i gang i Søvang. På Nordstranden, hvor digelaget har ansvaret, har vi som kommune lavet en faglig gennemgang af skaderne, og digelaget skal også i gang med genopretning,« forklarer borgmesteren. 

Finansloven indeholdt desuden ca. 1 mia. kr. ekstra til den borgernære velfærd, skriver Finansministeriet på sin hjemmeside.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk