Støtte til frivillig socialt arbejde

Mandag den 31. maj skulle Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget uddele støttemidler til frivilligt socialt arbejde.

Ifølge Serviceloven skal kommunalbestyrelsen afsætte en støttepulje. I Dragør er der afsat 100.000 kr. 

Uddeling

Forvaltningen har modtaget fire ansøgninger fra forskellige foreninger. I alt er blev der ansøgt om 74.000 kr.

Nyreforeningen Omegnskreds København modtog 5.000 kr. i støtte til en rekreationstur for kronisk nyresyge og evt. pårørende. Foreningen havde søgt om 6.000 kr.

Der var også 5.000 kr. i støtte til Børns Vilkår. Foreningen havde ansøgt om 25.000 kr., der skal bruge til Børnetelefonen.

Besøgstjenesten ved Dragør Aktivitetshus fik det fulde beløb på 8.000 kr., der var søgt om. Tilskuddet skal bl.a. anvendes til afholdelse af møder samt fastholdelse af frivillige.

FitforKids, der hjælper overvægtige og inaktive børn og deres familier med at få et sundere liv, mere livsenergi og bedre trivsel, modtog 35.000 kr. i støtte. Støttemidlerne skal bruges til oprettelse og drift af tilbuddet FitforKids i Dragør.

Ny ansøgningsrunde

Der blev i alt uddelt 53.000 kr. i forbindelse med støtteuddelingen. 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at der skal laves en ny ansøgningsrunde. De resterende 47.000 kr. skal uddeles på november måneds SSAU-mødet. 

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk