Støtte til kultur og events

Børne-, Fritids- og Kulturvalget i Dragør Kommune uddelte ved deres seneste møde, torsdag den 9. marts, støttemidler fra Kultur- og Eventpuljen, som i år udgør 173.030 kr.

Kommunen havde denne gang modtaget seks ansøgninger, som udvalget skulle tage stilling til. Sammenlagt var der ansøgt om 88.930 kr. 

Modtagerne

Dragør Kunstfestival har fået tilsagn om de 12.000 kr., de havde søgt om til dækning af pladsbetaling, materialer, strøm og oprydning efter årets festival, der finder sted på Dragør Havn i weekenden 8. og 9. juli.

Der blev tildelt 15.000 kr. til »Jazz er for alle«, der havde ansøgt om 21.430 kr. til afholdelse af tre koncerter forskellige steder i Dragør. 

Dragør Kunstfestival er at finde blandt støttemodtagerne i årets første uddeling fra Kultur- og Eventpuljen. Arkivfoto: TorbenStender.
Dragør Kunstfestival er at finde blandt støttemodtagerne i årets første uddeling fra Kultur- og Eventpuljen. Arkivfoto: TorbenStender.

Idéen er at flytte koncerter ud, hvor folk er, således en større gruppe mennesker får mulighed for at høre musik, som de ellers ikke ville høre.

De tre koncerter var oprindelig planlagt til at finde sted sidste år, hvor udvalget også tildelte et tilskud, men projektet blev dengang aflyst.

Støttemidlerne skal anvendes til honorar til musikerne i de tre jazzbands.

Reflektioner – Forening for Samtidskunst modtager 10.000 kr. i støtte til en koncert i forbindelse med årets kulturnat i Dragør, der finder sted fredag den 8. september.

Koncerten, der er en del af et kunstprogram samt kunstforeningens 10-års-jubilæum, arrangeret i samarbejde med Københavns Lufthavn, kommer til at foregå på en grusvej langs trådhegnet til lufthavnen i Store Magleby – en lokation, der giver lydkunstneren Julie Østengaard mulighed for at bruge flystøj og lyde fra lufthavnen i sin komposition.

Det ansøgte beløb her var 18.000 kr. til kunstnerhonorar, udstyr, Koda-betaling samt kuratering.

10.000 kr. gik til Arrangementsgruppen i aktivitetshuset, der havde ansøgt om 13.500 kr. Midlerne skal bruges til blandt andet søndagscaféer med musisk underholdning, hyggeligt samvær samt åbent hus-arrangementer med orientering om Dragørs Aktivitetshus’ mange muligheder.

Amager Revyen modtog 5.000 kr. i tilskud til opsætning og gennemførelse af årets revy. Foreningen havde ansøgt om 10.000 kr. 

Sidste ansøger var Dragør Gospel, der havde søgt om tilskud på 14.000 kr. til aflønning af korleder, pianist og musikere ved af to koncerter. 

Børne-, Fritids- og Kultur-valget valgte at støtte koret med 12.000 kr.

Stadig mulighed

Der uddeles støtte fra puljen tre gange hvert år, og da denne runde var årets første, er der altså stadig mulighed for at søge om støtte fra puljen.

Ansøgningsfristerne til de kommende uddelinger er mandag den 1. maj og tirsdag den 1. august. 

Efter uddelingen her i marts måned er der 109.030 kr. tilbage at ansøge om.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk