Mange bruger en del af lørdagen på deltagelse i Dragør Kommunes møder om kystbeskyttelse. Foto: TorbenStender.
Mange bruger en del af lørdagen på deltagelse i Dragør Kommunes møder om kystbeskyttelse. Foto: TorbenStender.

Stor kystdag

Lørdag den 25. februar afholdt Dragør Kommune informations- og borgermøde i Hollænderhallen – temaet var kystsikring af kommunen.

Kystdagen var delt op i tre møder, så man kunne få status om mulige løsninger og økonomi netop for den del af kyststrækningen, der havde ens interesse.

Programmet for de tre møder var i store træk ens, bortset fra gennemgang og drøftelse af delstrækninger og undersøgelser.

På alle tre møder stod politikere, forvaltning og rådgivere fra COWI A/S til rådighed for at svare på spørgsmål fra borgerne, der til gengæld den anden vej kunne komme med input til kommunalbestyrelsen eller blot at deltage i dialogen om det videre forløb for den eller de delstrækninger, der var i fokus.

På de to første møder, der omhandlede delstrækningen Nordstranden, Dragør Havn samt Sydstranden (delstrækning 1–3) blev der af Sund & Bælt orienteret om alternative løsningsforslag for kysten ved Nordstranden og Dragør Havn.

Velkomst

Borgmester Kenneth Gøtterup stod klar til at byde deltagerne velkommen til alle tre møder.

»Ved sidste revision af kystsikringen tilbage i 2018 valgte kommunalbestyrelsen at sikre os mod en 100-års-hændelse,« sagde Kenneth Gøtterup og forklarede derefter, at man, da det ret hurtigt stod klart, at det forventede efterslæb på 50–70 cm højere diger ville være for lidt i forhold til nye klimamodeller, påbegyndte en ny planlægningsproces. 

»Her var idéen, at man ville lave et dige på land, langs kysten. Dengang var vi som borgere i Dragør ikke interesserede i dette, og der rejste sig et folkeligt krav om, at vi burde tænke mere kreativt. Det har ført til der, vi er i dag,« lød det fra Kenneth Gøtterup.

I dag er kommunalbestyrelse fortsat enige om en sikring imod en 100-års-hændelse, og med udgangspunkt i vandstanden i 2050 vil det ifølge borgmesteren betyde, at digerne skal være mellem 2 og 3 meter høje – alt efter hvor på kysten de skal ligge.

Kystdagen deles op i tre dele, der omhandler hver sin delstrækning. Foto: TorbenStender.
Kystdagen deles op i tre dele, der omhandler hver sin delstrækning. Foto: TorbenStender.

Statens arbejdsgruppe

»Det har været en lang rejse at nå hertil, hvor prioritering af borgerinvolvering og medinddragelse har været vigtigt. Nu har vi et godt projekt, og da jeg tiltrådte i denne valgperiode, var min forventning, at vi ret hurtigt skulle i gang med selve projekteringen af anlægget, så vi kan komme i gang med at søge om tilladelser hos de statslige myndigheder,« fortalte Kenneth Gøtterup.

Imidlertidig er staten kommet på banen, og det betyder, at kommunen er nødsaget til at afvente de undersøgelser, som er igangsat om en forundersøgelse til sikring af København, forklarede borgmesteren.

Den statslige arbejdsgruppe, der er forankret i Transport- og Miljøministeriet, skal ved udgangen af 2023 have skabt et overblik over, hvordan man bedst sikrer den kritiske infrastruktur, og dette overblik skal danne grundlag for en regeringsbeslutning i første halvdel af 2024. Arbejdsgruppen består af deltagere fra kommunerne Dragør, Tårnby, Hvidovre og København.

»Jeg hilser den statslige arbejdsgruppe velkommen,« sagde Kenneth Gøtterup og fortsatte: »Vandet flytter sig ikke efter kommunegrænser, og kystsikring bør være en statslig opgave. Vi er som kommuner meget forskelligt udfordret på kystsikringen.«

Dog er borgmesteren bekymret over, at der i kommissoriet er beskrevet, at der for staten er en let løsning for sikring af den kritiske infrastruktur. Denne lette løsning er, at diget føres langs Kastrup halvø og fortsætter bag om Dragør hele vejen til Vest-amager- og Ullerup-diget.

»Sker dette, vil Dragør blive placeret på perronen på den forkerte side af diget. Konsekvenserne af dette, tror jeg, vil være uoverstigelige for Dragør Kommune,« sagde borgmesteren.

Sund & Bælts tilbud

Sund & Bælt har efter et møde med borgmesteren i 2018 tilbudt at etablere kystsikring på Nordstranden i form af et fremskudt dige – et tilbud, der har været megen debat om, lød det fra Kenneth Gøtterup.

I kommunalbestyrelsen er det vedtaget, at sagen skal belyses ordentligt i form af en juridisk, økonomisk og teknisk vurdering.

Sund & Bælts tilbud omfatter et dige, der løber fra svinget på Kastrup halvø (ved lufthavnen) til Dragør Havn, udgravning af Nordstrandsbugten på indersiden af diget til 3 meters dybde og dertil en mindre bådsluse i hver ende af diget. Sund & Bælt vil betale for anlæg af diget – inden for en bestemt økonomisk ramme – og måske også for den fremtidig vedligeholdelse. Dragør Kommune og borgerne vil kunne definere anvendelsen af området, hvilket har betydning for, hvordan diget bygges – dog skal diget bygges til en 10.000-årshændelse svarende til en højde på 4,7 meter.

Sidste chance for input

De tre møder blev filmet, og når optagelserne er blevet redigeret, vil de blive lagt op på Dragør Kommunes hjemmeside – dragoer.dk

Via samme hjemmeside er det lidt endnu også muligt at sende sine input til kommunalpolitikernes kommende behandling af sagen. Sidste chance for indsendelse af materialer og input til kommunen er nu på fredag, den 3. marts.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk