Vi har modtaget:

Stor opbakning til valgplakater

Sydamagerlistens forslag om at undlade at sætte valgplakater op i det offentlige rum til kommunalvalget blev torsdag den 30. maj stemt ned af alle partier i kommunalbestyrelsen. Dermed faldt forslaget, og traditionen tro, gør vi som vi plejer. Desværre …

Forinden havde alle partier lige stemt ja til en ny planstrategi, der indeholder et bud på en fremtidsvision for landskabet »Det flade land og de åbne vidder«. Men det forhindrer ikke, at vi i Dragør også til kommunalvalget i 2025 vil fortsætte med at klistre vor kommunens smukke natur til med valgplakater.

De øvrige partier fremførte for eksempel:

»Det er en tradition,« – Nikolaj Riber (A).

»Vi hænger jo også nisser op til jul,« – Lisbeth Dam Larsen (M).

»Det øger opmærksomheden,« – Martin Wood Petersen (C).

»Der er alligevel ikke særlig smukt i Dragør i november måned,« – Peter Læssøe (T).

»Jeg kompenserer gerne klimabelastningen med at tage flere kolde bade og cykle noget mere,« – Helle Barth (V)

Debatten i kommunalbestyrelsen ligger på Kommune TV.

For Sydamagerlisten (L) er det ærgerligt, at vi ikke også i handling arbejder for at være en grøn, smuk og klimavenlig kommune. Plakaterne skæmmer bybilledet og den smukke natur.

Der er en relativ stor klimabelastning med at fremstille, opsætte, nedtage og bortskaffe valgplakater; 1,4 kilo CO2 pr. plakat. Og de penge og den energi, man derved sparer, kunne måske doneres til et bedre formål?

På de sociale medier har der været stor opbakning til forslaget om at afskaffe valgplakaterne – helt undtagelsesvis ikke ét negativt opslag. Men det behøver kommunalpolitikere ikke at rette sig efter.

I Dragør er vi ikke vant til at være en foregangskommune, og vi vil helst fortsætte med at gøre, som vi plejer … Og det gør vi så også i denne sag.

I Horsens og på Fanø har de afskaffet valgplakater i det offentlige rum.

Med venlig hilsen 
Flemming Blønd, cand.jur
Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)

Foto: Flemming Blønd.
Foto: Flemming Blønd.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk