Vi har modtaget:

Teknisk budgetforslag offentliggjort

Det tekniske budgetforslag for Dragør Kommunes budget for 2023 er netop blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendt i høring. 

Det tekniske budget er forvaltningens bud på udviklingen i kommunens økonomi uden nye, politiske beslutninger. 

Traditionen tro har det givet anledning til en ret intens debat på diverse facebooksider med meget dubiøse påstande om kommunens økonomi. Derfor er der et behov for at slå nogle ting fast.

For det første er det netop et teknisk budget, som forvaltningen alene har lagt op som udgangspunkt for de politiske forhandlinger om budgettet. 

Det tekniske budget danner også grundlaget for den høringsproces, som nu er igangsat, og som alle borgere kan deltage i. 

Der er til brug for forhandlingerne udarbejdet en række analyser over potentielle tiltag såvel i relation til driftsbesparelser som driftsudvidelser og nye initiativer. Det er helt, som det plejer – det gælder desværre også de ret vilde udlægninger på de sociale medier.

For det andet så er der heldigvis bred enighed om den økonomiske politik, der skal gælde for kommunen de kommende år. Det indbefatter fire vigtige »hjørneflag«, som budgettet skal leve op til:

  • Et driftsoverskud på 60 mio. kr. i 2024 og fremefter, som sikrer grundlaget for investeringer i anlæg samt afdrag og renter på kommunens langfristede gæld.
  • En gennemsnitlig kassebeholdning på cirka 40 mio. kr. stigende til 50 mio. kr. hen over valgperioden. Aktuelt er kassebeholdningen cirka 85 mio. kr.
  • Overholdelse af servicerammen, som er de serviceudgifter, vi maksimalt må afholde, som følge af regeringens aftale med kommunerne. Beløbet er på 737,7 mio. kr. i 2023 mod 705,5 mio. kr. i 2022 – altså en stigning på 4,6% eller 32,2 mio. kr.
  • Skatterne holdes i ro. Dette er bakket op af en enig kommunalbestyrelse.

For det tredje er udgangspunktet en solid finansiel situation for Dragør Kommune med en god kassebeholdning på aktuelt 80–90 mio. kr., hvilket skal holdes op mod målsætningen om minimum 40 mio. kr.

Som altid vil et budget indebære en række hårde prioriteringer, hvis vi skal holde os inden for den af regeringen givne serviceramme på 737,7 mio. kr., som er Dragørs andel af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Og selv om servicerammen er forhøjet med 32,2 mio. kr. kræver det hårde prioriteringer at nå i mål. For Dragør Kommune er – som alle landets kommuner – ramt af inflationen på kommunens indkøb på alle områder, udgifter til flygtninge, og et fortsat stort udgiftspres på bl.a. specialskoleområdet og det specialiserede socialområde. 

Regeringen har ikke villet kompensere for andet end det demografiske pres (grundlæggende udgifter som følge af flere ældre og flere børn) i forhandlingerne med kommunerne. Det stiller krav om prioriteringer inden for budgettet svarende til reduktioner på cirka 13 mio. kr. i den tekniske fremskrivning af kommunens udgifter. 

Som landet ligger, tyder alt på, at vi også i 2023 kommer til at bruge servicerammen fuldt ud, samtidig med at vi kan overholde den økonomiske politik nævnt ovenfor i såvel 2023 som i overslagsårene.

Det er vigtigt at understrege, at servicerammen ikke ændrer sig, hvis vi sætter kommuneskatten op. Reelt vil den eneste effekt af skattestigninger være at gøre det dyrere at være dansker i Dragør – og det er som bekendt ikke Venstres politik. 

Aktuelt ligger vi cirka på landsgennemsnittet i relation til kommuneskatteprocenten og med et ret højt serviceniveau i forhold til landets kommuner generelt.

I øvrigt vil jeg rose kommunens forvaltning for at have udarbejdet et solidt budgetmateriale, som jeg kun kan opfordre alle til at se nærmere på – især afsnittet med baggrundsnotater og analyser. Budgetmateriale ligger frit tilgængeligt på kommunens hjemmeside og er et godt grundlag for de videre drøftelser, der skal i gang om budgettets endelige udformning. 

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen
Formand for Venstre i Dragør

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk