Nyt fra Dragør Boldklub:

Tennis i boldklubben

Mens vi venter på fodboldsæsonen begynder, tager vi endnu et tilbageblik på Dragør Boldklubs gamle klubblade. Denne gang omhandler historien to artikler fra 1936, der beskriver en af de mange klubber i klubben – nemlig tennis.

HR

Grethe Christensen i Drag­ør Boldklubs klubblad fra 1936.
Grethe Christensen i Drag­ør Boldklubs klubblad fra 1936.

»Tennismesterskaberne 1936

Efter en meget spændende Klubturnering blev disse Damer og Herrer Klubmestre:

Herresingle: Gerh. Riber. Damesingle: Frk. G. Christensen. Herredouble: S. A. Truelsen–Bruno Christensen. Mixed-double: Frk. I. Thomsen–S. A. Truelsen.

I Herresingle havde G. Riber og Bruno Christensen kvalificeret sig til Finalen. Denne Kamp var imødeset med stor Spænding, idet spørgsmålet var om B. Christensen i Aar formaaede at tage Mesterskabet fra Riber. Kampen svarede imidlertid ikke til Forventningerne, idet Bruno Christensen den Dag ikke var i Besiddelse at det Kamphumør, der bragte ham til Finalen. Han formaaede end ikke at tage Sæt fra Riber, hvis ualmindeligt sikre Spil gav ham Mesterskabet.

Finalen i Damesingle stod mellem Frk. I. Thomsen og G. Christensen. Frk. Thomsen indtog i Aar samme Stilling i Turneringen som Bruno Christensen, idet man havde tippet hende som Vinder. Det gik imidlertid her ligesom i Herresinglen, den gamle Mester gik af med Sejren efter en glimrende spillet Kamp.

Tilgangen til Herrerdouble var ikke saa stor, men Finalen blev dog af den Grund ikke mindre spændende. Denne Kamp blev spillet mellem Parrene Truelsen–B. Christensen og E. Klint–Niels Thomsen, og vandtes af Truelsen–Christensen, dog først efter at Vinderne havde maattet afgive Sæt.

Finalen i Mixed-double blev spillet mellem Frk. Halgreen–Bruno Christensen og Frk. I Thomsen–Truelsen. Denne Kamp var knap saa velspillet, som de øvrige, idet begge Parters Spil var præget af Forsigtighed og Nervøsitet. Frk. Halgreen–Christensen tog første Sæt, hvorefter Frk. Thomsen–Truelsens spil blev en Del mere sikker og haardt, og dette gav Kampen sit Udfald, idet sidstnævnte Par sejrede med 2 Sæt mod 1. 

S. A. P.

Stor Tilslutning til Tennis (1936)

Det er tydeligt at se, at der i Aar er pustet nyt Liv i Tennisafdelingen. Aften efter Aften er Banerne optaget af glade Mennesker, der med Liv og Lyst deltager i »den hvide Sport«. 

Jeg afbryder Formanden, Knud Frese, midt i et Træningsparti.

»Hvordan er De tilfreds med Sæsonens Start?« 

»Glimrende,« kom Svaret omgaaende. »Den fine Stand, vore Baner i Aar kan fremvise, har uden Tvivl virket tiltrækkende paa en Masse af de nye Medlemmer, vi har faaet. Paa nuværende Tidspunkt er vi oppe på næsten 60 Medlemmer. Et meget stort Antal saa tidligt på Sæsonen. Og naar nu den rigtige Ferietid begynder, kommer vi jo op paa et endnu højere Tal.«

»Kan der nu skaffes Spilleplads til alle disse Medlemmer?« 

»Ja – det vil sige, allerede nu begynder det saa smaat at knibe med Aftentimerne, men om Dagen er der endnu Plads til mange.« 

»Er der truffet nogen Arrangementer om Kampe og Turneringer i Sommer?«

»Mod Amagerlandevejs Tennisklub spiller vi d. 12. Juli en Klubmatch, og senere har vi jo Pokalkampene mod Svenskerne (Limhamns Idrotsförenings Tennisafddeling – en turnering som DB Tennis vandt, red.), og vor egen Mesterskabsturnering, som tænkes afholdt fra Midten af Juli. Vort Aarlige Tennisbal, som sidste Aar ikke blev afholdt, kommer selvfølgelig ogsaa igen i Aar.«

Formandens Medspillere begynder nu at blive utålmodige, saa jeg trækker mig tilbage med en Lykønskning til den fine Start paa Tennissæsonen, 1936. 

Activ«

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk