Asger Villemoes Nielsen fortæller om kommunens nye turismestrategi. Foto: TorbenStender.
Asger Villemoes Nielsen fortæller om kommunens nye turismestrategi. Foto: TorbenStender.
En berørt Axel Bendtsen oplyser, at han stopper som formand for Dragør Turistråd. Foto: TorbenStender.
En berørt Axel Bendtsen oplyser, at han stopper som formand for Dragør Turistråd. Foto: TorbenStender.
Der er stor spørgelyst blandt de mange tilhørere i Dragør Borgerforenings sal. Foto: TorbenStender.
Der er stor spørgelyst blandt de mange tilhørere i Dragør Borgerforenings sal. Foto: TorbenStender.

Turismen i Dragør

På et velbesøgt mandagsmøde i Dragør Borgerforening blev der mandag den 13. marts på Beghuset sat fokus på turismen i Dragør.

Indledningsvis gav Asger Villemoes Nielsen, direktør i Dragør Kommune, på veloplagt facon en grundig indføring i den turismestrategi, man har arbejdet på at udvikle i kommunen – og de data, man har omkring turismen i Dragør i dag. Såvel udfordringer som visioner blev beskrevet, og der blev anvendt data fra analyseinstituttet Epinion, som blandt andet peger på, at der iblandt Dragørs borgere generelt er stor anerkendelse af turismens positive værdi.

Asger Villemoes Nielsen lagde vægt på det vigtige samspil og forståelse mellem myndigheder, borgere og erhvervsliv – og i den sammenhæng kunne han fortælle, at kommunen som planlagt har ansat en ny erhvervs- og turismekonsulent med tiltrædelse den 1. april.

Direktøren takkede også for det store arbejde, der gennem årene af frivillige er lagt i både turistrådet og på -kontoret, og beskrev, hvordan fremtidens informationsopgave i forhold til turismen er blevet lagt under Museum Amager, der også varetager driften af Dragør Besøgscenter på havnen.

Stopper som formand

Efterfølgende gik ordet til formanden for Dragør Turistråd, Axel Bendtsen, der med stor passion fortalte forsamlingen om turistrådets arbejde gennem årene og den udvikling, han havde oplevet i Dragør. Han kvitterede for kommunens udvikling af den nye turismestrategi, som har været et længe næret ønske hos turistrådet.

Det var på aftenen en følelsesladet Axel Bendtsen, der ikke efterlod tilhørerne megen tvivl om, at emnet har stor veneration for den med egne ord på flere måder mangeårige formand. Og efter gennem mange år med ildhu at have arbejdet med turismen i Dragør meddelte han, at han ved årets generalforsamling den 27. marts trækker sig fra formandsposten.

Der var efterfølgende stor spørgelyst fra det veloplagte publikum, som både kom med konstruktive spørgsmål og kommentarer til oplæggene.

Den nye turismestrategi er lagt ud på Dragør Kommunes hjemmeside – den findes lettest ved at skrive »turismestrategi« i søgefeltet.

HAS

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk