Udbud af kommunens opgaver

Dragør Kommune er parat til et udbud af, hvem der skal stå for drift og vedligehold af kommunens ejendomme. 

Fra 2025 til 2028 kan det blive en anden entreprenør end Jens Christophersen A/S, der i dag står for opgaven. Det kræver, at et konkurrerende selskab vinder genudbuddet af rammeaftalen, der styrer, hvordan vedligeholdelsesarbejde bliver udført.

Det nye udbud indebærer, at større opgaver, der overstiger 50.000 kr., nu vil blive udbudt separat. Tidligere lød grænsen på 100.000 kr. Med dette træk ønsker man at åbne op for bedre muligheder for lokale entreprenører og samtidig derved styrke det lokale erhvervsliv.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har godkendt igangsættelsen af det nye udbud, der også indeholder et ændringsforslag fra liste T om indførelse af arbejdsklausuler. Denne beslutning støttes bredt i udvalget, hvilket viser et klart ønske om at fremme fair arbejdsvilkår i forbindelse med kommunens projekter.

Jens Christophersen A/S har siden marts 2021 haft ansvaret for vedligeholdelsen under den nuværende rammeaftale. Med omkring 1.600 opgaver under bæltet spænder deres arbejde fra akutte reparationer til planlagte vedligeholdelsesopgaver. 

Kommunens strategi har indtil videre været at udbyde enkeltopgaver separat, når de overstiger 100.000 kr., men dette ændres nu for at skabe mere konkurrence og derved muligevis bedre priser for kommunen.

Forskellige modeller

Diskussionen, om hvordan opgaverne skal udbydes fremadrettet, har været i gang et stykke tid. Der har været overvejelser om at adoptere den såkaldte Gentofte-model for drift og vedligehold – samt om fordele og ulemper ved hoved- versus fagentrepriser. 

Et valg af Gentofte-modellen ville have betydet, at kommunen skulle ansætte flere håndværkere, som så kunne stå for flere af vedligeholdelsesopgaverne.

Modellen med fagentrepriser, hvor man sender eksempelvis el-, vvs- og tømrerarbejde i hvert sit udbud, blev vurderet til at være endnu bedre for Dragørs lokale håndværksmestre. Denne løsning ville dog være dyrere for kommunen. Blandt andet fordi koordineringen af opgaver, der kræver flere fagligheder, ville ligge hos kommunen og ikke hos entreprenøren.

Efter disse overvejelser har en enstemmig kommunalbestyrelse valgt, at hovedentreprisen, hvor entreprenør står for alle opgaverne, er den rette vej. Til gengæld har kommunalbestyrelsen sørget for lang tid til udbuddet, så de lokale håndværkere, der ikke er vant til at deltage i udbud, kan nå at få vejledning til, hvordan de skal gøre. 

Meningen er, at vinderen af udbuddet kan blive godkendt på kommunalbestyrelsesmødet i december, og den nye aftale vil gælde fra marts 2025.

RMP

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk