Vi har modtaget:

Udeservering

Kommunalbestyrelsen er helt enige om rammerne for udeservering

Jeanette Steffens skriver på vegne af Hallöy Café i seneste udgave af Dragør Nyt (læs indlægget her – red.) et åbent brev til kommunalbestyrelsen og spørger om baggrunden for, at der ikke er givet tilladelse til udeservering på Neels Torv.

Vi vil altid gerne være i tæt dialog med borgere og de erhvervsdrivende om beslutningerne i vores by og byder dialogen velkommen. Da henvendelsen til os politikere i dette tilfælde alene er foregået på de sociale medier og via Dragør Nyt, besvarer vi dog henvendelsen her, men inviterer gerne til videre dialog.

Vi har i kommunalbestyrelsen stået skulder ved skulder i forbindelse med vores behandling af ansøgninger om udeservering. Hvis vi spoler tiden tilbage til starten af juni måned, så valgte vi grundet corona-situationen at understøtte de erhvervsdrivende i Dragør ved at udvide rammerne for udeservering. Vel at mærke for at bakke vores erhvervsdrivende op i denne svære tid. 

Men vi var også enige om, at der skal være balance i tingene, så der blev taget hensyn til alle, der bor, driver virksomhed og færdes i den gamle bydel. Her var det centralt, at blandt andet de såkaldte ganglinjearealer friholdes, samt at borde, stole og eventuelle parasoller skal fjernes uden for åbningstiden. 

Ud over dette bad udvalget forvaltningen om at gennemføre et intensivt tilsyn med, at tilladelserne blev overholdt. Der har ikke i Drag-ør tidligere været opfølgning på, om regler for udeservering blev overholdt, og vi må desværre erkende, at flere erhvervsdrivende i Dragør har haft overordentligt vanskeligt med at overholde disse i år. Dette har været til stor gene for både byens handicappede samt mange af de beboere, der bor i den gamle by.

Alle handlende var ved beslutningen i juni måned oplyst om, at tilladelsen udløb den 31. oktober. Vi har dog senest besluttet, at sæsonen til udeservering kan udvides til og med december 2020 – med den præcisering, at møblement skal placeres langs egen facade og under hensyntagen til ledelinjerne. Det giver mulighed for ekstra pladser for vores caféer og samtidigt liv i gaden med respekt for alle parter.

Der er flere, som har tilkendegivet ønske om at benytte torvet til udeservering, men det er her, balancen kommer ind i billedet. Byens torve er for alle, og specielt Neels Torv, med sin centrale placering i byen, ønsker vi at fastholde som et åbent torv, som alle kan færdes på og bruge. 

Hele kommunalbestyrelsen har igennem de senere år tænkt sig om i forhold til byudviklingen. Hvilken by vi gerne ser i fremtiden. Hvis man ønsker en helt anden type gågade og gammel by, end den, den nuværende byplansvedtægt og regulativ om udeservering sætter rammerne for, er det den drøftelse, der skal rejses. Vi vil selvfølgelig gerne debattere dette med både de handlende og borgerne.

Med venlig hilsen
Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune
Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A) og Peter Læssøe (T)

Lagkagehusets udeservingsområde. Foto: TorbenStender.

Lagkagehuset må ikke udvide serveringen ved Badstuevælen

Politikere siger nej til Lagkagehusets ønske om udvidelse af udendørs servering. Læs mere

Vi har modtaget: Café Havslapnings udeservering

Morten Dreyer stiller i dette debatindlæg spørgsmål om tilladelser til Café Havslapning. Læs mere

Vi har modtaget: Nej til udeservering ved Beghuset

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti opfordrer Klima-, By- og Erhvervsudvalget til at genbehandle Beghusets ansøgning om udeservering.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk