Udskydning af vedligehold og indkøb

Nye besparelser er i støbeskeen – nedskæringen i busdriften giver ikke en effekt hurtigt nok, og samtidig er der udsigt til manglende lejeindtægter på havnen

Flertallet fra Socialdemokratiet, Konservative og Venstre (ACV) vedtog – med modstand fra Sydamagerlisten, liste T og løsgænger Lisbeth Dam Larsen – på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, torsdag den 27. april, at spare på busdriften ved at reducere antallet af aftenafgange på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen. Besparelsen skal dække et merforbrug på en halv mio. kr., som Movia blandt andet som følge af forhøjede brændstofpriser har varslet. 

Køreplansændringerne på linje 35 træder dog først i kraft til november, når en ny leverandør overtager driften. Besparelsen ved reduktionen vil i år derfor kun udgøre 100.000 kr.

Det resterende beløb skulle efterfølgende findes i Plan, Teknik og Erhvervs driftsbudget.

Manglende lejeindtægter

Det var derfor Klima-, By- og Erhvervsudvalgets opgave at anbefale en række besparelser, der skulle dække de resterende 400.000 kr. på busdriften. Oven i det er det kommet frem, at Dragør Havn ikke kommer til at opnå de lejeindtægter, man har budgetteret med. Udvalget skulle således på deres møde, onsdag den 10. maj anbefale besparelser på yderligere en halv mio. kr. 

Dragør Havn kommer i år til at mangle lejeindtægter på en halv mio. kr. i forhold til budgettet. Arkivfoto: Thomas Mose.
Dragør Havn kommer i år til at mangle lejeindtægter på en halv mio. kr. i forhold til budgettet. Arkivfoto: Thomas Mose.

Det fremgår ikke, hvorfor lejeindtægterne fra Dragør Havn vil være mindre end det budgetterede.

Fem af udvalgets syv medlemmer fra ACV anbefaler, at besparelsen på 900.000 kr. findes ved at udskyde vedligeholdelse af bygninger (250.000 kr.) og af regnvandsledninger og -brønde (400.000 kr.).

Den sidste kvarte mio. kr. anbefales det at finde ved at udskyde indkøb af en række maskiner og materiel til rengøring. Denne del hører under Økonomiudvalgets del af budgettet, men forvaltningen anbefaler det for at undgå yderligere udskydninger i vedligeholdelse af bygninger.

Ifølge forvaltningen blev der sidste år lavet udskydning af vedligeholdelse af bygninger for cirka 775.000 kr. på grund af stigende energipriser og mindre indtægter på havnen.

Sydamagerlistens og liste T’s to medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget stemte imod anbefalingen om besparelserne.

Forvaltningen oplyser, at nedskæringen på busdriften vil udgøre en serviceforringelse, mens de ikke mener, at udskydelsen af vedligeholdelsen af bygninger og indkøb af rengøringsudstyr vil medføre synlige serviceforringelser.

Besparelserne skal behandles i Økonomiudvalget i morgen, torsdag den 17. maj.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk