Vi har modtaget:

Udvidelse af fragtterminalen

Igen glemmes de mulige ulemper for os naboer

Fragtflyvningerne i Københavns Lufthavn er i gang med at blive udvidet. 1 mia. kr. investeres, 30.000 pakker i timen skal ekspederes, og kapaciteten skal tidobles.

Men udvidelsen vil kun skabe 100 arbejdspladser. Arbejdspladser er selvfølgelig vigtige, særligt nu, hvor der er krise, men der er mange andre sektorer end flytrafikken, som man kunne fokusere på at udvikle. Manglen på faglærte er jo allerede udtalt.

Ulemperne ved udvidelse af fragtflyvningerne er mange – øgede natflyvninger, hvor et umiddelbart gæt er, at det vil give cirka 20 operationer mere, hver nat. Det er en stor stigning fra de tidligere 43 i gennemsnit per nat.

Fragtflyvninger foregår ofte med ældre og mere støjende fly. De danske støjgrænser for natflyvninger er 80 decibel (dB). WHO har kritiseret de danske støjgrænser og mener, at støj over 53 dB potentielt er sundhedsskadeligt. Så støj på 80 dB er meget højt – særligt om natten, hvor det jo forstyrrer søvnen.

Det har været fremme i et indlæg på TV 2 Lorry i september 2019, at særligt borgere i St. Magleby er generet af natflyvninger. Der er risiko for, at dette bliver værre med udvidelsen af fragtflyvningerne.

Tilbage i september 2019 blev fremsat et simpelt forslag om at begrænse generne for naboerne – nemlig udelukkende at bruge B3 og B4 på 04R, og ikke B1 og B2.

Vi har spurgt lufthavnen om status på dette og har fået at vide, at »det bliver implementeret i nærmeste fremtid«.

Der er gået 1½ år, siden forslaget blev præsenteret i indslaget på TV 2 Lorry. Hvis der er udsigt til flere natflyvninger med udvidelse af fragtterminalen, kan man håbe, at lufthavnen er lidt hurtigere til at implementere initiativer, som kan bidrage til begrænsning af støjen.

Er ulemperne ved stigning i natflyvninger en rimelig pris, som vi naboer skal betale for 100 arbejdspladser?

Vi ved, at luftforurening dræber og er medvirkende til mange sygdomme såsom kræft, hjerte-kar-sygdomme, lungesygdomme, astma og diabetes. Det er også dyrt for sundhedssystemet.

En anden omkostning er støjforurening, der både stresser og påvirker boligpriserne. En undersøgelse lavet ved Flyvestation Skrydstrup viser, at flystøj får boligpriserne til at falde med cirka 0,5–1,1% per stigning af hver enkelte decibel støj.

I juni 2019 var vi en gruppe borgere, som dannede gruppen »CPH uden Udvidelse« for at sikre, at vi som naboer bliver hørt i forhold til udvidelsesplanerne for lufthavnen, og at de gener, som vi oplever i forhold til støj og luftforurening, bliver taget alvorligt af lufthavnen og af myndighederne.

Vi mener, at vi er nødt til at have en anden måde at opgøre fordele og ulemper ved store byggerier og udvidelser af bygninger såsom fragtterminaler og lufthavne generelt – sundhed og konsekvenser for os naboer må også tænkes ind.

Med venlig hilsen
Helene Bach og Juliane Engelhardt 
Borgergruppen CPH uden Udvidelse
www.cph-udenudvidelse.dk

PFAS- og partikelforurening fra CPH

Københavns Lufthavns forurening af omgivelserne unægtelig, trods politisk tavshed Læs mere

PFAS-forurening

Københavns Lufthavn prioriterer de mest effektive PFAS-tiltag Læs mere

Rejsegilde i nye terminalbygning i Købehavns Lufthavn. Fotos: TorbenStender.

Et første kig på fremtidens lufthavn

I sidste uge, nærmere bestemt torsdag den 25. april, blev der afholdt rejsegilde for Københavns Lufthavns nye byggeri

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk