Der er behov for flere plejehjemspladser i fremtiden. En analyse skal skabe klarhed over, hvordan en udvidelse af Enggården kan udføres. Arkivfoto: Thomas Mose.
Der er behov for flere plejehjemspladser i fremtiden. En analyse skal skabe klarhed over, hvordan en udvidelse af Enggården kan udføres. Arkivfoto: Thomas Mose.

Udvidelsesanalyse igangsættes

Mulighederne for udvidelse af Enggården skal belyses i undersøgelse

Udbygningen og udvidelsen af Omsorgscenteret Enggården giver en række udfordringer, da store dele af de omkringliggende områder er fredede. 

Kigger man i de demografiske prognoser, står det klart: Flere ældre i kommunen gør, at flere plejehjemspladser er nødvendige, og udvidelsesbehovet er derfor stigende.

Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Nikolaj Riber (A) lagde på sidste kommunalbestyrelsesmøde ikke skjul på, at sagen er alvorlig. 

»Ventetidsgarantien er overskredet,« sagde Nikolaj Riber til kommunalbestyrelseskollegaerne og tilføjede: »Det er vigtigt, at vi handler nu.«

De 14 øvrige lokalpolitikere i kommunalbestyrelsen stemte da også alle for at frigive 1 mio. kr. til blandt andet udarbejdelse af en analyse af udvidelsesmulighederne af Enggården. Beløbet skal også dække omdannelsen af fem midlertidige plejepladser til permanente plejehjemspladser samt en undersøgelse om, hvorvidt en flytning af Drag-ør Hjemmepleje, der i dag har hjemme på Wiedergården, til Enggården vil være mulig.

Projektet er en del af budgetforliget, der af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre blev indgået i september måned sidste år.

Nikolaj Riber oplyser til Dragør Nyt, at der ikke er en konkret tidsplan for analysen. Dog forventer han, at den vil ligge klar til budgetforhandlingerne senere på året.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk