Uenighed om nye hunderegler 

Der kunne ikke findes flertal for nye hunderegler i By-, Erhvervs- og Planudvalget

Efter afsluttet borgerhøring skulle By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) onsdag den 7. april træffe beslutning om, hvilke regler der skulle anbefales til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Sagen har været drøftet på tidligere møder, hvor der har været flertal for at lave særlige regler for visse dele af Dragør. Men nu efter afsluttet høring er opbakningen smuldret.

De nye hunderegler

Hundelovens bestemmelser siger, at hunde skal føres i snor, med mindre at hunden er under fuld kontrol af hundeføreren. 

Lovgivningen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at indføre særlige lokale regler – noget man i en årrække allerede har haft i Dragør Kommune. Så særregler er altså ikke noget nyt i Dragør. 

De særlige bestemmelser, der gør sig glædende i Dragør Kommune, er følgende:

  • På grønningen syd for Dragør må hunde luftes uden snor året rundt
  • På strandengene skal hunde føres i snor i perioden 1. april til 15. juli
  • På strande og strandbredder skal hunde føres i snor fra 1. april til 30. september
  • I Kongelunden og på Kofoeds enge skal hunde altid føres i snor.

Der er skiltet om de gældende regler på de vedrørte strækninger. Alle de særlige bestemmelser er lavet for at tage hensyn til dyrelivet på områderne.

I første omgang blev det foreslået, at man i Dragør Kommune – hvor der er bymæssig bebyggelse, på gader, veje, stier, pladser, havnen og områderne ved samt omkring Gåserepublikken, hvor der er åben for almindelig færdsel – indførte krav om, at hunde altid føres i snor. Efter initiativ fra liste T blev forslaget dog ændret, så det kun skulle gælde i den gamle by i Dragør, på området i Dragør Havn og i Gåserepublikken.

Høring

BEPU besluttede den 12. januar, at liste T’s forslag skulle sendes i høring, og mange borgere gjorde brug af denne mulighed for at påvirke det politiske arbejde.

Ikke mindre end 135 borgere gav deres besyv med. Af disse har Dragør Kommunes forvaltning opgjort, at 44 høringssvar var positive over for yderligere regulering – heraf var der i seks høringssvar ønske om at indføre hundereglerne i hele kommune. Størstedelen af høringssvarene – i alt 91 – var imod de nye hunderegler.

Ud over tilkendegivelser for og imod de nye hunderegler indløb også en række forslag til andre tiltag. I seks høringssvar blev det foreslået, at hunde skal være i snor på strandengene hele året, og enkelte havde ønsker om yderligere regulering i andre områder, eksempelvis på Nordstrandsstien, omkring skoler og institutioner.

I Dragør Kommune er der to hundefolde og en hundeskov, hvor hunde må luftes uden snor året rundt. I en del af høringssvarene indgik forslag til forbedring af disse faciliteter. Et forslag gik på at etablere flere hundefolde og et andet på, at man indhegnede disse områder. Der var ligeledes ønske om at lave en hundestrand ved sandtagen ved Dragør Havn, således at vandhunde kan få sig en dukkert.

Endelig havde to borgere foreslået, at man frem for at regulere med nye regler iværksætte en kampagne, hvor man opfordrer hundeejere til at have deres kæledyr i snor.

Flere forslag – ingen beslutning

På BEPU-mødet sidste onsdag havde politikerne to ændringsforslag med.

Konservative, som flere gange har tilkendegivet, at de er modstandere af nye regler, foreslog at droppe sagen. Socialdemokratiets Ole H. Hansen bakkede op om Konservatives forslag, men da de fire medlemmer fra Dansk Folkeparti og liste T stemte imod faldt forslaget.

Liste T og Venstre fremsatte i fælleskab et forslag om at beholde de nuværende regler suppleret med skilte omkring den gamle by og havnen, hvor man opfordrer hundeejerne til at vise hensyn og holde deres hund i snor. Dette var det dog kun de to T-medlemmer, Ebbe Kyrø og Annette Nyvang, der stemte for. Forslaget blev ikke stemt igennem, da Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) stemte imod, mens Helle Bart (V) og Anne Funk (O) undlod at stemme.

Det lykkedes heller ikke at få flertal for at indføre det nye regelsæt, der skulle gælde i den gamle by i Dragør, området i Dragør Havn og Gåserepublikken. BEPUs to medlemmer fra Dansk Folkeparti stemte begge for, mens Socialdemokratiet, Konservative samt Annette Nyvang (T) stemte imod. Venstres Helle Barth og Ebbe Kyrø (T) undlod at stemme.

Endeligt punktum i sagen 

Det står nu klart, at der ikke kommer nye hunderegler i Dragør Kommune. Med den manglende enighed i udvalget slutter sagen nemlig her.

»Det var desværre ærgerligt at opleve, at flere faldt fra med hver deres forslag, da hundesagen blev behandlet. Så vi endte med en række enkelte forslag, som hver især ikke kunne finde et flertal,« siger Dansk Folkepartis Morten Dreyer, der er formand for BEPU. Som et eksempel nævner han, at Helle Barth fremlagde et ændringsforslag fra Venstre, som hun ikke selv stemte for. »Det var lidt pudseløjerligt,« ytrer Morten Dreyer.

Han forklarer, at DF’s intensionen med forslaget var en grundlæggende markering af gældende love og regler. Da en kommune jo ikke kan udstede love, og rigtig mange er nervøse for store, løse hunde.

»Alle regler bør med mellemrum gentages,« lyder det fra udvalgsformanden. Som eksempel nævner han, at man landet over hvert år ved skolestart i august måned opsætter skilte ved skolerne for at huske billisterne på, at der er hastighedsbegrænsning netop der. »Alle er klar over det, da det står i Færselsloven, men det bør lige gentages,« siger Morten Dreyer og tilføjer: »Hundereglerne er klare med regler for hunde på strandengene m.m. Men for at overholde statens love, så skal det nok gentages med mellemrum.«

Konservatives medlem af BEPU, Kenneth Gøtterup, der hele tiden har været modstander af de nye regler, fortæller til Dragør Nyt, at han er glad for, farcen er overstået, så politikerne kan koncentrere sig om de vigtige opgaver. Han mener samtidigt, at sagen siger alt om den manglende politiske styring i kommunen.

»Sagen burde aldrig være rejst og er et spild af ressourcer. Og når der skal tages endelig stilling på det forslag, Venstre og DF fik fremmet, stemmer DF, Venstre og liste T i øst og vest, helt uden at have koordineret sagen. Og Venstre topper den med at stille et forslag, som de ikke selv stemmer for,« slutter den Konservative gruppeformand.

TM

Hundeluftere på Drag­ør Sydstrand. Arkivfoto: TorbenStender.
Hundeluftere på Drag­ør Sydstrand. Arkivfoto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk