Uenighed om Strandparken

Af Rasmus Mark Pedersen

Der er usikkerhed om Strandparkens tagrenovering, idet økonomiudvalget ikke vil godkende, at Strandparken låner kommunal jord til genhusning. Stemmetallet i udvalget var tæt, og sagen skal afgøres på torsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

De kommende renoveringsprojekter i Strandparkens afdelinger 1 og 5 – »de hvide« og »de røde« på Sydstranden – har sat kommunalbestyrelsen i et dilemma. 

Renoveringen gør, at det er nødvendigt at genhuse nogle beboere, og boligselskabet har foreslået en løsning, der indebærer opstilling af op til 12 boligpavilloner på en del af det såkaldte Hvidtjørnsareal. Det er græsplænen mellem Hvidtjørnen 49 og Rødtjørnen 129 og 161. 

Boligselskabets ønske om at benytte Hvidtjørnsarealet til opstilling af boligpavilloner kommer af, at boligselskabet selv ikke har nok boliger til genhusning, og at en genhusning inden for boligselskabets egne arealer vil være til større gene for beboerne.

Økonomiudvalget i Dragør Kommune har tidligere udtrykt bekymring over forslaget og har derfor specifikt bedt om en redegørelse for, hvorfor pavillonerne ikke kan placeres på boligselskabets egne arealer.

Strandparken peger i et brev til kommunen på, at de ældre og sårbare beboere, der vil skulle genhuses, skal skærmes for støj og støv, ligesom der både skal sikres en sikker afvikling af trafik, parkering og brandredning samt en ugeneret føring af el, vand og kloak.

Områderne inden for Strandparken er ifølge boligselskabet selv ikke egnede til opstilling af boligpavilloner, fordi de omfattende renoveringsarbejder lægger et stort pres på arealerne i form af byggeplads, materialeopbevaring og lignende.

Særligt bemærkes det, at renoveringen af de 106 boliger i afdeling 5, Rødtjørnen, kræver, at beboerne er genhuset fra 6 til 9 måneder, hvilket vil medføre betydelige vanskeligheder for renoveringsprocessen, hvis der ikke er tilstrækkelige genhusningsboliger til rådighed.

I et brev adresseret til økonomiudvalget har Strandparkens bestyrelsesformand Søren Keldorff desuden fremført, at ansøgningen om tilladelse til midlertidig placering af pavilloner på friarealet ved Hvidtjørnen udelukkende er en sikkerhedsforanstaltning, da det er mere omkostningskrævende end at foretage genhusning i egne boliger.

Efter redegørelsen fra boligselskabet har politikerne ikke ændret den tidligere beslutning om ikke at stille en del af Hvidtjørnsarealet til rådighed.

På kommunalbestyrelsesmødet den 2. november 2023 skal der tages stilling til sagen på ny på baggrund af sagsfremstillingen. 

Da der blev stemt i økonomiudvalget i torsdags, stemte Konservative og Venstre i mod at udlåne kommunens areal, mens Socialdemokratiet, liste T og Sydamagerlisten stemte for.

Dermed var der en sjælden uenighed mellem de såkaldte konstitutionspartier Konservative Venstre og Socialdemokratiet. Da Venstre og Konservative til sammen har 8 af 15 pladser i kommunalbestyrelsen, vil samme stemmemønster betyde, at Strandparkens ønske afvises.

Om renoveringsprojektet kan køre efter planen, uden muligheden for genhusning på Hvidtjørnsarealet er uvist, men Strandparken anfører, at man i givet fald vil »overveje at opsige praksis med kommunal anvisning til de ca. 80 boliger i Strandparken, hvor der i øjeblikket er fuld kommunal anvisning.«

Konsekvensen af det kan være, at det bliver dyrere for kommunen at finde boliger til borgere, hvor kommunen har dette ansvar. Omvendt mener Strandparken, at man vil have nemmere ved at finde genhusning uden at skulle opføre midlertidige boliger.

Det orange område er byggepladser og det blå område er materialegård. De grønne områder med hvid stiplet markering er hvor Strandparken mener der er for meget støj og larm under renoveringne. Områderne med rød markering er renoveringszonerne.
Det orange område er byggepladser og det blå område er materialegård. De grønne områder med hvid stiplet markering er hvor Strandparken mener der er for meget støj og larm under renoveringne. Områderne med rød markering er renoveringszonerne.
Det orange område er byggepladser, og det blå område er materialegård. Områderne med rød markering er renoveringszoner.
Det orange område er byggepladser, og det blå område er materialegård. Områderne med rød markering er renoveringszoner.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk