UNESCO-sag foran afgørelse

Økonomiudvalget valgte på deres møde i sidste uge at sende sagen videre til kommunalbestyrelsen uden anbefaling

Som det sidste punkt på dagsordenen skal politikerne i kommunalbestyrelsen torsdag den 22. april træffe beslutning om, hvorvidt Dragør skal ansøge om at blive optaget på UNESCO’s Verdenskulturarvsliste, udsætte eller alternativt helt opgive projektet.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) fremsatte på mødet i Økonomiudvalget (ØU) onsdag den 14. april forslag om at overføre sagen til kommunalbestyrelsen uden anbefaling fra udvalget. Seks af udvalgets syv medlemmer (fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T samt Venstre) stemte for, mens Konservative undlod at stemme. Derfor kom der ingen afstemningen i ØU, der kan give en indikation af partiernes holdning og dermed det endelige udfald i kommunalbestyrelsen.

Tre muligheder

Behandlingen af en ansøgning om Dragør på UNESCO-verdensarvslisten sker på baggrund af en beslutning om en revideret forvaltningsplan og ikke mindst en borgerhøring om  emnet – en beslutning, der blev truffet af kommunalbestyrelsen 19. november sidste år.

Dragør Kommunes forvaltning fremlagde på mødet i ØU tre forskellige scenarier, som politikerne kunne stemme om:

  1. Kommunalbestyrelsen vedtager at færdiggøre ansøgningsmaterialet og sender det ind til Kulturministeriet
  2. Dragør Kommune færdiggøre ikke ansøgningen og tager initiativ til at komme af tentativlisten
  3. Dragør Kommune færdiggør ikke ansøgningen i år – men forbliver på tentativlisten.

Borgerinddragelse

Covid-19-situationen har umuliggjort offentlige borgermøder, hvor ansøgning om optagelse på verdenskulturarvslisten kunne debatteres – og Dragør Kommunes borgerinddragelse  blev i stedet for en høring på internettet, som blev afviklet i februar og marts.

De manglende fysiske møder har dog ikke gjort, at beboerne i Dragør ikke har kunnet debattere sagen. I Dragør Nyts spalter har man i et utal af læserindlæg kunnet læse  argumentation for og imod ønsket om at komme på UNESCO’s liste.

Og i Dragør Kommunes høring benyttede 544 borgere sig af muligheden for at svare. Det svarer til cirka 5% af alle voksne i Dragør Kommune – hvilket ifølge forvaltningen er et tilfredsstillende resultat.

Borgerhøringen var ikke tilrettelagt som en normal brugerundersøgelse, hvor man kan svare ja eller nej. Den blev i stedet for lavet som en kortlægning af meninger og holdninger.

Deltagelse i høringen er motiveret af det engagement, som borgeren af den ene eller den anden grund har holdnings- og følelsesmæssigt. Forvaltningen påpeger, at studier viser, at negative følelser vækker vores opmærksomhed og motiverer flere til at give deres meninger til kende, end positive følelser gør. »Det, der larmer, og i særdeleshed de temaer, der pirker til menneskers vrede, angst eller indignation, er meget smitsomt på nettet og kan tage uforholdsmæssigt megen opmærksomhed. Men omvendt kan det i en sag, hvor det er en meget polariseret tilkendegivelse (for/imod), der bedes om, også resultere i, at tilkendegivelse af negativ karakter avler en modreaktion baseret på de samme følelser med modsat fortegn,« skriver forvaltningen i orienteringen til politikerne.

Forvaltningen nævner også, at spørgsmålet om nominering uden tvivl vækker følelser og resulterer i markante tilkendegivelser, som også kan læses i høringsvarene.

Forvaltningen havde ikke lavet en liste af emner, man kunne svare på i borgerhøringen. Derfor kan man nu danne sig et billede af hvilke tematikker, der fylder hos de borgere, der har deltaget i høringen. Og de emner, der omtales mest er turisme og parkering.

Langt den overvejende del af omtalen om turisme er negativ – og næsten alle negative tilkendegivelser om turisme går på betragtninger om de besøgende i byen og ikke mindst deres adfærd. Som et eksempel bruges i mange svar den forstyrrende adfærd fra de mange besøgende på vandreruten Amarminoen.

Den største positive tilkendegivelse over for en UNESCO-udnævnelse er fokuseret omkring stolthed og identitet – æren ved at blive udnævnt samt de eventuelle økonomiske fordele, der kan komme i kølvandet på den.

Færre udgifter

Samtidig med høringen blev gennemført, har forvaltningen fortsat arbejdet på forbedring af den forvaltningsplan, der i en foreløbig version blev forelagt kommunalbestyrelsen på mødet i november sidste år. Det er sket for at imødekomme nogle af de ønsker, der er fremkommet gennem den politiske debat – og herunder ikke mindst en minimering af de udgifter, der er forbundet med en eventuel udnævnelse.

Efter novembermødet i kommunalbestyrelsen kunne man i Dragør Nyt læse, at forvaltningen forventer udgifter til selve ansøgningen på 400.000 kr. og dertil forventede økonomiske udgifter på cirka en halv mio. kr. til at revidere lokalplanen for den gamle bydel samt et større beløb til ansættelse af personale til administrationen. Med den nye forvaltningsplan er disse beløb reduceret til cirka 400.000 kr. årligt. De 300.000 kr. forventes brugt på et øget ressourcetræk på forvaltningens personale – mens det resterende beløb på 100.000 kr. skal gå at varetage rollen som site-manager.

Det fremgår ikke af den nye forvaltningsplan, hvorvidt udgifterne til færdiggørelsen og oversættelsen af UNESCO-ansøgningen skal lægges oven i de øvrige udgifter.

Mødet streames

Det bliver desværre ikke muligt at møde personligt op til det afgørende kommunalbestyrelsesmøde på torsdag, den 22. april, da også dette møde er ramt af coronarestriktioner. Man har til gengæld, som man har haft siden 2018, mulighed for at følge mødet online via www.kommune-tv.dk – man kan endda vælge, om man vil følge med live fra kl. 19, eller om  man vil se/gense det på et senere tidspunkt.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk