Vi har modtaget:

UNESCO splitter

Kommunalbestyrelsen har længe været splittet midt igennem – for og imod UNESCO-projektet – og er det stadig. Det samme gælder i høj grad Dragørs befolkning. 

Høringen blandt beboerne i det gamle Dragør gav et klart signal om, at 80% af dem, der deltog i høringen enten er stærkt betænkelige eller stærkt imod. 

Uanset hvordan man regner på resultatet, er modstanden meget stor i det såkaldte nomineringsområde, som var det, der skulle vægtes allerhøjest i høringen. På rygtebørsen forlyder det, at et flertal i kommunalbestyrelsen alligevel vil se bort herfra.

Sker det, og fastholdes ansøgningen, vil balladen fortsætte. Ikke alene frem til det kommende kommunalvalg, men sikkert så længe Dragør står i venteposition til at blive verdensarv. Det er ikke godt for sammenholdet i Dragør. Skal vi gå og skule til hinanden og til turisterne?

Men er det ikke helt omsonst at fortsætte? Kulturministeriet vil jo aldrig indstille Dragør som verdensarv, når der er så stor modstand. UNESCO forudsætter lokal opbakning. Yderlige diskussioner og ballade vil jo på en uheldig måde smitte af på UNESCOs gode navn og rygte. Og UNESCO i Danmark er allerede klar over splittelsen. Så hvorfor bruge tid og penge på at færdiggøre ansøgningen og forvaltningsplanens 300–400 sider og få den oversat m.v., hvis det ikke fører til noget. 

En enstemmig beslutning i kommunalbestyrelsen vil måske kunne dæmpe gemytterne. Og så vi kan komme videre med de mange vigtige sager i kommunen, der trænger sig på.

Med venlig hilsen
Theis Jans

Vi har modtaget: Frivillige møder igen kommunalbestyrelsens mur

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe har på vegne af liste T indsendt et debatindlæg om kommunalbestyrelsens behandling...

Vi har modtaget: Er Dragør ved at miste sin perle?

Claus Ehlers har indsendt et indlæg til UNESCO-debatten. Læs mere

Vi har modtaget – svar til Niels-Knud Liebgott: UNESCO-stop

Theis Jans har skrevet et debatsvar om UNESCO til Niels-Knud Liebgott. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk