Drag­ør Bio dannede torsdag i sidste uge ramme om vælgermøde. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Drag­ør Bio dannede torsdag i sidste uge ramme om vælgermøde. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Vælgermøde i Dragør Bio

Alle repræsentanter for de opstillede partier var inviteret til debat i Dragør Bio sidste torsdag. Covid-19 stillede sig dog i vejen for, at alle kunne deltage

Af Birgit Buddegård

»Et kommunalvalg er både en festlig begivenhed og vigtig for demokratiet,« lød det i indbydelsen til vælgermøde fra Dragør Biografforening.

»Det er jo i kommunen, at beslutningerne træffes på en lang række områder, der har betydning for vores liv og dagligdag,« lød det videre fra biografforeningens formand, Mette Jansen, der i sin velkomst til politikere og de fremmødte borgere konstaterede, at hun var »pivstolt« af at leve i et land med frie valg.

Tilhørerne deltog i debatten. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Tilhørerne deltog i debatten. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Ved ankomsten til biografen blev deltagerne mødt med først håndsprit og derefter valgflæsk i form af en pose flæskesvær – som, de efterfølgende knasende lyde i biografsalen afslørede, blev vel modtaget af publikum.

Men ikke kun politikere og borgere havde taget imod invitationen til vælgermødet. En usynlig gæst, der hverken var inviteret eller velkommen, var covid-19, der på grund af det stigende smittetal både i landet som helhed og desværre ikke mindst i Dragør kom til at sætte sit præg på aftenen.

Flere af de deltagende politikere var indkaldt med kort varsel. I et tilfælde var den oprindelige deltager tæt kontakt med til en coronasmittet, og for borgmester Helle Barths (V) vedkommende krævede det stigende smittetal i Dragør hendes tilstedeværelse på rådhuset.

Dertil var der afbud fra SF og Socialdemokratiet. For sidstnævntes vedkommende nåede Lisbeth Dam Larsen dog frem, efter et andet møde var afsluttet.

Øvrige deltagende polikere var Karsten Brædder (Ny Borgerlige), Michael Rachlin (Radikale Venstre), Flemming Blønd (Sydamagerlisten), Ebbe Kyrø (liste T), Per Nørgaard Andersen (Liberal Alliance), Anne Grønlund (fra listen Anne Grønlund), Morten Dreyer (Dansk Folkeparti), Erik Skovgaard Nielsen (Venstre) og Kenneth Gøtterup (Det Konservative Folkeparti).

Journalist og studievært Jimmy Bøjgaard, der selv er bosiddende i Dragør, var ordstyrer og leder af debatten, der varede godt et par timer.

Emner til debat

Indledningsvis fik politikerne ordet til at fortælle om deres mærkesager, og her udskilte Anne Grønlund sig ved at læse sine visioner op i form af et digt.

Debatten drejede sig hovedsageligt om selvstændighed kontra sammenlægning med Tårnby Kommune, økonomi, kulturhus eller ej – og hvor det i givet fald skal ligge – for eller imod UNESCO, skatter samt senior- og ungdomsboliger. Også kystsikring, skoler, de unges behov for et ungdomshus og Drag-ør Kommunes hjemtagelse af det specialiserede socialområde fra Tårnby blev drøftet. Ligestilling blandt kommunalpolitikerne – antal mænd og kvinder – og affaldssortering var andre emner til debat.

At kommunalvalget hastigt nærmer sig kunne høres på meningsudvekslingerne, men aftenen forløb i god stemning. Og alle tog det roligt, da Mette Jansen bad alle om at holde god afstand på vejen ud for at undgå smitte.

Jounalist og tv-vært Jimmy Bøjgaard var ordstyrer i debatten. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Jounalist og tv-vært Jimmy Bøjgaard var ordstyrer i debatten. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Tre kandidater, der forsøger at vinde en plads i kommunalbestyrelsen (fra venstre): Karsten Brædder, Flemming Blønd og Michael Rachlin. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Tre kandidater, der forsøger at vinde en plads i kommunalbestyrelsen (fra venstre): Karsten Brædder, Flemming Blønd og Michael Rachlin. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Borgmester Helle Barth var forhindret i at deltage, da de forhøjede smittetal krævede hendes tilstedeværelse på rådhuset. I stedet for blev Venstre repræsenteret af Erik Skovgaard Nielsen (th.). Foto: Hans Jacob Sørensen.
Borgmester Helle Barth var forhindret i at deltage, da de forhøjede smittetal krævede hendes tilstedeværelse på rådhuset. I stedet for blev Venstre repræsenteret af Erik Skovgaard Nielsen (th.). Foto: Hans Jacob Sørensen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk