Vi har modtaget – svar til Ole Storgaard:

Værftsbyggeriet

Det er tydeligt, at der er forskellige holdninger til værftsbygningen – der er for og imod. 

Jeg mener, at vi i Dragør Kommune har truffet en lovlig beslutning, da vi i teknisk udvalg, med Allan Holst som formand, godkendte byggeriet.

Jeg kan orientere om, at der har været en sædeles grundig behandling af ansøgningen, inden der blev givet tilladelse. Dette ikke mindst fra den tidligere formands side, da han i mange år havde udviklingen af Dragør Havn på hjerte og i øvrigt selv stod i spidsen for at udvikle lokalplanen for havnen.

Projektet vedrørende Dragør Baadeværft – inklusiv facadeudformning, vinduer, valg af materialer m.v. – har været forelagt By- Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) og kommunalbestyrelsen på flere møder, og på udvalgsmødet i BEPU den 29. maj 2018 deltog bygherren.

Jeg kan oplyse, at i udvalgssagen indgik også forvaltningens vurdering af plangrundlaget. Det er blandt andet planvurderingen, BEPUs møde med bygherren og den efterfølgende drøftelse i udvalget, der har udgjort grundlaget for godkendelsen.

Som basis for disse drøftelser lå også Lokalplan 70’s paragraf for det østlige byggefelt: »Delområde B (det østlige bebyggelsesområde): Områdets anvendelse fastlægges til havnerelateret erhverv, overvejende i form af areal- og volumenkrævende erhverv (bådbyggeri, værksteder og udstillinger i relation hertil).«

Men hånden på hjertet – værftet ville være en grim ælling, hvis det lå midt i den historiske by. Men det gør det jo ikke. På sydsiden af værftet ligger en skaterbane og en legeplads. På østsiden ligger hjemmeværnets skib og lodsvæsenets praktiske anlæg. På nordsiden er udsynet havnens tankningsanlæg, og på vestsiden afgrænses det af Dragørs største parkeringsplads. Med andre ord, vi taler om en aktiv havn og ikke et museumsindslag.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: »Den Sorte Firkant«

Ole Storgaard har indsendt et læserbrev til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Den sorte firkant

Jørgen Frederiksen har indsendt et læserbrev til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Bådeværftet »Den Sorte Firkant«

Ole Storgaard har indsendt et svar til Morten Dreyer. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk