Torsten Laksofoss Holbek fortæller om de sine visioner for EU. Foto: TorbenStender.
Torsten Laksofoss Holbek fortæller om de sine visioner for EU. Foto: TorbenStender.

Valg-bar i Venstre

Venstres EP-kandidat Torsten Laksofoss Holbek var på besøg ved fredagsbar

Af Thomas Mose

Venstre i Dragør afholdt den 31. maj fredagsbar med besøg af Torsten Laksofoss Holbek, der er opstillet som venstre-kandidat til Europaparlamentsvalget i Københavns Storkreds, som Dragør er en del af.

Det var tilsyneladende ikke alle Dragør-borgere, der var blevet lokket til stranden af det solrige vejr, for Erik Skovgaard, Venstres lokalformand, fortæller til Dragør Nyt, at han oplevede et fint fremmøde til arrangementet.

Torsten Laksofoss Holbek var inviteret til fredagsbaren, hvor han fortalte, om sin politik og hvorfor han stiller op. Han sidder på nuværende tidspunkt ikke i parlamentet.

Han kom ind på sine vigtigste prioriteter i sit EU-arbejde. Han mener, at et godt og styrket samarbejde om sikkerhed og tryghed i Europa på baggrund af det brutale russiske overfald på Ukraine, som truer freden i Europa, er vigtigt.

Men også den grønne dagsorden med blandt andet fælles standarder og kystsikring har EU-relevans – særligt lokalt, da dele af kyststrækningen i kommunen er omfattet af den særlige EU-beskyttelsesforanstaltning Natura2000 – et område, som Torsten Laksofoss Holbek personligt tog et nærkig på ved for nogle uger siden at lægge vejen forbi nogle af digerne i Dragør.

Endelig betonede kandidaten også vigtigheden af at implementere EU-lovgivning – men uden at overimplementere, som han mener, at man i Danmark har haft en historisk tendens til.

Efter Torsten Laksofoss Holbeks indlæg var der debat om emnerne – herunder vigtigheden af, at Europa i højere grad kan stå på egne ben og reducere afhængigheden af energiimport og andre vigtige råstoffer fra blandt andet Rusland og Kina – i en verden, hvor energi- og klimapolitik i stadig højere grad også bliver sikkerhedspolitik.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk