Varmeplanlægning

Fjernvarmeprojektet godkendt – nu afventes blot svar på støtten dertil

Klima-, By- og Erhvervsudvalget afholdt forrige fredag, den 7. juli, et ekstraordinært møde med et eneste punkt på dagsordenen, nemlig »Godkendelse af projektforslag for Dragør Fjernvarme med vilkår«. Og godkendelsen kom i hus.

»Beslutningen markerer en vigtig milepæl, og dermed holder vi tidsplanen og er kommet i hus med både at stifte selskabet Dragør Fjernvarme under Tårnby Forsyning og få godkendt fjernvarmeprojektet inden sommerferien,« siger borgmester Kenneth Gøtterup, som samtidig pointerer, at det hele er sket i et godt og konstruktivt samarbejde med Tårnby.

I fjernvarmeprojektet vil 4.500 husstande i Dragør Kommune frem mod 2028 få tilbuddet om at skifte over til fjernvarme. Forventningen er, at over 100 husstande med oliefyr og cirka 3.500 med naturgasfyr vil vælge at skifte opvarmningsform. 

Borgmesteren udtaler, at hvis alt går som planlagt, så vil den første tilslutning til det nye fjernvarmenet i kommunen allerede kunne ske i 2024.

Fjernvarmepulje søgt

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har dog godkendt fjernvarmeprojektet »med vilkår«. For forudsætningen for projektet gennemførelse er nemlig, at tilskud fra statens fjernvarmepulje på godt 70 mio. kr. opnås. 

Dragør Kommune har ansøgt Energistyrelsens fjernvarmepulje om et tilskud på 71,4 mio. kr. til fjernvarmeprojektet. Det svarer til et fast beløb på 20.000 kr. pr. konverteret olie- eller gasfyr, som udgør den såkaldte minimumstilslutning til fjernvarme i kommunen.

Formand for Klima-, By- og ErhvervsudvalgetHelle Barth oplyser, at man har erfaret, at der fra hele Danmark er indsendt ansøgninger om over 860 mio. kr., mens Folketinget indtil videre kun har afsat 380 mio. kr. i puljen.

Udvalgsformanden regner dog med, at der vil komme flere penge til – for det er jo en fælles satsning at komme væk fra olie og naturgas, som hun siger.

Forventningen er, at der vil komme afklaring om støtten fra fjernvarmepuljen i løbet af efteråret – hvor det i øvrigt også er planen at åbne op for uforpligtende ansøgninger om tilslutning til fjernvarmenettet. 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk