Frem til midten af maj måned vil motorvejstilkørelsen mod København samt rampen fra lufthavnen til Englandsvej være spærret af. Fortovet og cykelstien på østsiden (mod Dragør) vil ligeledes være spærret af. Kort: Sund & Bælt.
Frem til midten af maj måned vil motorvejstilkørelsen mod København samt rampen fra lufthavnen til Englandsvej være spærret af. Fortovet og cykelstien på østsiden (mod Dragør) vil ligeledes være spærret af. Kort: Sund & Bælt.

Vejarbejde påvirker trafikken

En ombygning af motorvejstilkørslen ved Tårnby Torv forventes at give udfordring for trafikken til og fra Dragør

En omfattende udbygning af motorvejsadgangen blev i går aftes, tirsdag den 14. marts, sat i gang. 

For at kunne håndtere den trafikmængde man forventer i fremtiden, skal Øresundsmotorvejen opgraderes og udvides for at kunne klare presset. Dette omfatter blandt andet ekstra svingbaner fra Englandsvej til Øresundsmotorvejen i retning mod København, og en samtidig udvidelse af rampen mod København sker som en del af fremtidssikringen af motorvejen og for at få trafikken til at fungere bedre på Englandsvej.

Målet med ombygningen af vejforløbet er, at trafikanterne kan komme nemmere og mere sikret gennem krydsene i området. Samtidigt vil det også betyde mindre »kø-kørsel« og dermed i sidste ende lavere CO2-udledning. 

Som nævnt sker ombygningen af krydset også for, at området kan blive klar til håndtere den trafik, som, man forventer, følger med den planlagte udvikling af Tårnby Torv de kommende år.

Når arbejdet er afsluttet, vil der være to venstresvingsbaner fra Dragør til motorvejen mod København samt to højresvingsbaner fra nord. Der vil fortsat være to ligeud-baner til og fra Dragør mod København på Englandsvej. 

De nye cykelstier vil, når projektet er afsluttet, overholde kravene for supercykelstier. Mens fortovet på vestsiden af Englandsvej nedlægges, så gående i fremtiden skal benytte stien bag om stationen ned til Vestre Bygade eller gangtunnellen under Englandsvej.

Find alternative ruter

Indtil projektet står klar i slutningen af året, vil vejarbejdet påvirke køreturen for en lang række bilister. Særligt dem, som bruger Englandsvej til og fra Dragør eller motorvejstilkørslen på Englandsvej, vil blive udfordret. For eksempel vil der i perioder kunne ske afspærring af vognbaner samtidig med at også en eller flere af motorvejsramperne ved krydset vil være afspærret.

Tårnby Kommune anbefaler derfor, at man finder alternative ruter, mens vejarbejdet er i gang.

Bilister til og fra Dragør og Kastrup kan for eksempel vælge at benytte Kystvejen og tilslutningen til motorvejsnettet via Lufthavn Øst. Ruten til Øresundsmotorvejen via Lufthavn Vest eller Ørestaden kan også være en mulighed.

Skal man til Tårnby Torv, kan ruten gå via Sneserevej som hidtil, men til orientering kan det oplyses, at krydset ved Sneserevej og Englandsvej også vil være påvirket af vejarbejdet. Til gengæld vil vejarbejdet ikke påvirke bilister, som kører på Øresundsmotorvejen imellem lufthavnen og Ørestad.

Det er dog ikke kun bilisterne, der kommer til at mærke ombygningen. Også cyklister og gående vil kunne mærke vejarbejdet. Allerede fra denne måned skal man som cyklist og gående fra Tårnby Torv mod Dragør tage en alternativ rute igennem Tårnby Landsby. Dertil kommer der nok også forandringer for dem, der skal rundt med bus i området.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk